среда, 6 июня 2018 г.

Ճամբարային աշխատանք /Մայրենի/

Աչքի հիվանդություն
Մի անգամ մի պաշտոնյալի, որպես դատավոր նշանակեցին։Նստեց նա սրահում և սկսեց վարել դատական գործը։Մեղադրողը և մեղադրյալը սկսեցին բարձրաձայնել իրենց եզրակացությունները․


-Երկուստ էլ ողջամտորեն եք խոսում։Քանի, որ մեղադրողը ճիշտ է,մեղադրյալին դատապարտում եմ քսան փայտե հարվածներ, բայց մեղադրյալը նույնպես ճիշտ է և դրա պատճառով քսան փայտե հարված դատապարտում եմ նաև մեղադրողին։
Ասելով դա, դատավորը դուրս եկավ սրահից,հրահանգիչները նրա հետևից ընկան և խնդրեցին թողնել տուն․
-Ի՞նչ է պատահել։
-Աչքերի հետ խնդիր ունենք, կույրանում ենք,-միաժամանակ ասացին հրահանգիչները։
-Ես տեսնում եմ, որ ձեր աչքերի հետ ամեն ինչ լավ է, ինչո՞ւ եք բղավում <<կույրանում ենք>>։
-Իհարկե դուք մեզ լավ եք տեսնում, բայց երբ ձեր վրա ենք նայում, ասես հիմարությունը աչքերներս փակում է։

Թուրքմենչայի պայմանագիր

1828 թ. Թուրքմենչայի պայմանագիրը կնքվել է Ռուսաստանի և Իրանի միջև՝ նշանավորելով 1826-1828 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի ավարտը։ Պայմա...