Հասարակագիտություն

Երաժշտություն
Ես շատ հազվադեպ եմ լսում երգ, իսկ լսելուց միշտ լսում էի ռեփ, իսկ հիմա նաև բլյուզ։
Ռեփ հիփ հոփ ժանրի հիմնական տեսակներից մեկն է։ Երաժշտության այս տեսակը մոտ է խոսակցական տոնին և զարգացել է 1970-ականների վերջին Նյու Յորքում։ Ռեփը ընդհանրապես կարդացվում է երաժշտության ծանր բիթերի տակ։ Ռեփ կատարողներին անվանում են ռեփերներ կամ ավելի ընդհանրացած տեսքով MC: Ռեփ բառը անգլերենից թարգմանած նշանակում է խոսել, ասել։ Կարծիքներ կան, որ Rap նշանակում է նաև Rhythm and Poetry (ռիթմ և պոեզիա), Rhytmic African Poetry (Ռիթմիկ Աֆրիկյան Պոեզիա) կամ Radical American Poetry (Ռադիկալ ամերիկյան պոեզիա)։ Բայց և նույն հաջողությամբ կարելի է ասել, որ ռեփը չի կարելի համարել հապավում, այսինքն՝ [R.A.P.], և եթե այս տեսանկյունից նայենք, ապա ուղղակի Rap նշանակում է հարված զարկ։ Ռեփը առաջացել է 1970-ական թվականներին աֆրոամերիկացիների Բրոնքս շրջանում, որտեղ փորձարկումներ էին անում ճամայկացի DJ-ները։
https://www.youtube.com/watch?v=ophA30Yxokk

Բլյուզ
Բլյուզ ԱՄՆ աֆրոամերիկացիների ժողովրդական երաժշտություն, 20-րդ դարի երաժշտական մշակույթի հիմնական ձևերից մեկը։ Մեծ ազդեցություն է գործել համաշխարհային երաժշտության վրա՝ դառնալով այնպիսի ուղղությունների հիմք, ինչպիսիք են՝ ջազն ու ռոքնռոլը։
Բլյուզը սպեցիֆիկ երգային ձև է, որը ձևավորվել է ամերիկյան հողում սևամորթ ստրուկների աֆրիկյան երաժշտական ավանդույթների ձևափոխման արդյունքում։
Բլյուզի կարևոր առանձնահատկությունը, որը տարբերում է այն աֆրոամերիկյան երաժշտության այլ ձևերից, դա նրա ներանձնական բնույթն է, մեկ մարդու երաժշտություն լինելն է։
Բլյուզի դասական բանաձևը տեսք է ստացել 19-րդ դարի վերջին – 20-րդ դարի սկզբին։ Այն իրենից ներկայացնում է 12-տակտային կուպլետների շղթա, որոնց հարմոնիկ հիմքը կազմում է տոնիկայի, սուբդոմինանտի և դոմինանտի հաջորդականությունը։ Տեքստը ավանդական տարբերակում կառուցվում է հետևյալ կերպ. մեկ տողը կրկնվում է որոշ ձևափոխումներով երկու անգամ, իսկ հետո հանրագումարի է բերվում եզրափակիչ տողով, որը հաճախ պարունակում է նախորդ տողերում նկարագրվող պատմության մեկնաբանություն։
https://www.youtube.com/watch?v=71Gt46aX9Z4

Ընտանիքի հոգեբանությունը
Սովորաբար ընտանիքի տեսակները դասակարգվում են ըստ կառուցվածքի: Առավել ընդունված է տարբերակել ընտանիքի 2 հիմնական տեսակ՝ միջուկային և ընդլայնված:
Միջուկային ընտանիք: Ընտանիքի այս տեսակը կազմված է միայն հիմնական անդամներից՝ ամուսնական զույգից և նրանց զավակներից: Այստեղ գործում են առաջնային՝ սերտ ու անմիջական հարաբերությունները:
Ընդլայնված ընտանիք: Ընտանիքի այս տեսակի կազմում, բացի ամուսիններից և նրանց երեխաներից, մտնում են նաև պապը, տատը և այլ հարազատներ: Ընդլայնված ընտանիքի տեսակ կարող է լինել նաև, երբ երկու միջուկային ընտանիքներ միասին են ապրում: ժամանակակից ընտանիքի առաջնային ձևը և հիմքը նահապետական ընտանիքն է, որին բնորաշ է տղամարդու գերիշխանություը ընտանիքում: Հասարակության զարգացմանը զուգընթաց ավանդական նահապետական ընտանիքը փոփոխվում է և ընտանիքում կանանց դերակատարումը մեծանում է:
Ժամանակակից ընտանիքի գործառույթները:
1.Վերարտադրողական- երբ ընտանիքում ծնվում են նոր մարդիկ՝ ապահովելով սերնդի վերարտադրությունը և մարդկության գոյությունը:
2.Տնտեսական- երբ ընտանիքը՝ որպես տնտեսական միավոր, վաստակում է կենսական միջոցներ և ծախսում՝ ապահովելով իր նյութական բարեկեցությունը: Նախկինում տնտեսական գործառույթը հիմնականում ապահովում էր տղամարդը, իսկ ներկայումս այն բաշխվում է ընտանիքի տարբեր անդամների միջև:
3.Սոցիալականացման, դաստիարակչական-դրա շնորհիվ երեխան ընկալում է նախորդ սերունդների փորձը, հասարակության մեջ վարքի նորմերն ու կանոնները: Ընտանիքն այն միջավայրն է, որտեղ աճում ու զարգանում է երեխան, ուստի նաև այստեղ են առաջին դպրոցն ու ուսուցիչները, որտեղ և ում օգությամբ նա սովորում է ապրել:
4.Հաղորդակցական- երբ ընտանիքի անդամները շփվում են միմյանց հետ, զգացմունքներ, մտքեր և տեղեկություններ են փոխանակում, փոխազդում են՝ նպաստելով միմյանց զարգացմանը, անձնային, հոգեբանական վերափոխումներին:
Ընտանեկան կոնֆլիկտները
Ընտանեկան կյանքը մշտապես հարթ ու սահուն չի: Ամուսինների միջև հնարավոր են նաև վեճեր, որոնք կարող են ընդգրկել ընտանեկան կյանքի ամենատարբեր ոլորտները՝ հաղորդակցում, նյութական բարեկեցություն, երեխաների դաստիարակություն, ազատ ժամանակի կազմակերպում, հետաքրքրություններ և այլն: Շատ հոգեբանների կարծիքով՝ ամուսինների միջև վեճերն ու անհամաձայնությունները ծագում են նրանցից որևէ մեկի որոշակի պահանջների անբավարարվածության հետևանքով:Ընտանեկան անհամաձայնության պատճառ կարող է դառնալ նաև պայքարն ընտանիքում իշխանության համար: Այս դեպքում ամուսիններից յուրաքանչյուրը ձգտում է հասնել առավելության և հեղինակության, փորձում է ճնշել դիմացինին, որոշումների կայացման հարցում իր կամքը թելադրել:
Կոնֆլիկտների հաղթահարման ուղիները.
Կոնֆլիկտի նախատեսում.-Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմանների, մարդկանց փոխգործակցության, ինչպես նաև անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրում:
Կոնֆլիկտի կախարգելում- Սա սուբյեկտի կառավարման գործունեության տեսակ է, որն ուղղված է կոնֆլիկտի ծագմանը խոչնդոտելուն:
Կոնֆլիկտի կարգավորում- Սա սուբյեկտի այնպիսի գործունեություն է, որն ուղղված է կոնֆլիկտի թուլացմանը, սահմանափակմանը, մարմանը:
Կոնֆլիկտի լուծում- Սա ուղղված է կոնֆլիկտի ավարտին:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Հոգաբանական խառնվացքի չորս տիպերը Ֆլեգմատիկ-ըստ բնավորության նրանք հանգիստ չեն, չեն ունենում դիմախաղերի կտրուկ փոփոխություն, անտարբեր են և մի աշխատանքից մյուսը դանդաղ են անցնում: Սանգվինիկ-Սանգվինիկ տիպին են պատկանում այն մարդիկ, ովքեր օժտված են բարձր ակտիվությամբ և ռեակտիվությամբ, ընդ որում այդ երկու հատկությունները համաչափ են։ Սանգվինիկն աչքի է ընկնում վառ արտահայտված դիմախաղով և ակտիվ շարժումներով։ Նա շատ եռանդուն է, աշխատասեր և ընդառաջ է գնում ցանկացած նոր գործի, չի կորցնում հավասարակշռությունը դժվար իրավիճակներում, կարողանում է զսպել հույզերը, շատ հեշտ է յուրացնում ամեն մի նորություն։ Չի ընկնում այլոց կարծիքների ազդեցության տակ, միշտ գերադասում է ինքնուրույնություն ցուցաբերել։ Սանգվինիկը շատ հեշտ է շփման մեջ մտնում անծանոթ մարդկանց հետ, միաժամանակ շատ շուտ է նվիրվում, և շատ շուտ հիասթափվում է։ Սովորաբար, այնպիսի մարդկանց վստահում են։ Նրա վարքը բավականին ճկուն է, մտավոր կարողությունները անպայմանորեն բարձր են։ Այդպիսի մարդիկ ավելի լավ են կատարում այն աշխատանքները, որոնք մեծ պատասխանատվություն են պահանջում։
Սանգվինիկները բանակում կարող են լինել գերազանց հրամանատարներ։ Խոլերիկ-Տարբերվում է արագ շարժումներով, ընդհանուր շարժունակությամբ, եռանդունությամբ ու ակտիվորեն գործելու ձգտումով։ Եթե խոլերիկը որևէ գործ է ձեռնարկում, ապա այն մինչև վերջ է հասցնում։ Նրան բնորոշ են նաև հաճախակի բարկությունն ու վիրավորանքը, որոնք տևական ու հաստատուն են լինում։ Մարդկանց հետ շփման մեջ խոլերիկը կարող է ցուցաբերել գրգռվածություն, հուզական անզսպվածություն, որը հաճախ թույլ չի տալիս նրան օբյեկտիվորեն գնահատել մարդկանց գործողությունները։
Մենանխոլիկ-Մելանխոլիկ ունի բարձր զգացմունքայնություն և ցածր ռեակտիվություն։ Բարձր զգացմունքայնությունը ցածր իներտության դեպքում կարող է հանգեցնել նրան, որ ամենաաննշան առիթից առաջանան արցունքներ։ Մելանխոլիկը չափազանց շուտ վիրավորվող է և զգացմունքային։ Նրա ձայնը ցածր է, դեմքի շարժումներն էլ՝ ոչ արտահայտիչ։ Սովորաբար նա անինքնավստահ է, ամաչկոտ, անհամարձակ, եռանդուն չէ և արագ է հոգնում։
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Գեղեցիկը

1.Հույն մտածող Սոկրատեսը ի՞նչ է ասել գեղեցիկի մասին:
Այն ինչ օգտակար է և նպատակահարմար՝ դա գեղեցիկ է:

2.Ի՞նչ է ասել Պլատոնը գեղեցիկի մասին:
Ըստ նրա գեղեցիկը մարդու ֆիզիկական, բնական, մարմնական գեղեցկությունն է, որը սակայն հավերժ լինել չի կարող:
Օրինակ՝ մարդը ծնվում է գեղեցիկ, տարիների ընթացքում ծերանում է և կորցնում է իր ֆիզիկական, բնական և մարմնական գեղեցկությունը:

3.Ի՞նչ է ասել Արիստոտելը գեղեցիկի մասին:
Այն ինչ չափավոր է ու կարգավորված՝ դա գեղեցիկ է:

4.Լուսավորիչ Դիդրոն ի՞նչ է ասել գեղեցիկի մասին:
Մարդու կամքից անկախ ամեն ինչ գեղեցիկ է:

Ամեն մարդ գեղեցիկը իր կերպ է ընդունում:Իմ համար գեղեցիկը այն է, երբ դու մի բան անում էս անթերի և դրա համար օգտագործում էս քո ամբողջ ուժերը և հնարավորությունները:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Հուդայականություն

Հուդայականությունը հնագույն միաստվածային կրոն է, որը հրեա ժողովրդի ազգային կրոնի համարում ունի: Օգտագործվում է նաև մովսիսականություն և հրեականություն եզրերը: Սուրբ գրային հիմնական տեքստերը Թորան ու Թալմուդն են: Առավել մեծ տեքստը Թանահը կամ Հին կտակարանն է, որը հայտնի է որպես հրեական աստվածաշունչ:Հուդայականության պատմությունը պայմանականորեն բաժանվում է չորս շրջանների՝ աստվածաշնչական, հելլենիստական, թալմուդական կամ ռաբիական և բարենորոգչական: Հուդայականության կազմակերպական կառույցը սինագոգն է, իսկ հոգևոր դասը՝ ռաբիները: Հուդայականության հիմքում Յահվեի պաշտամունքն է, ով ուխտ կնքեց նախահայր Աբրահամի հետ ու նրանց տարավ խոստացված երկիր: Մարգարեությունների համաձայն տեղի է ունենալու մեսիայի գալուստը, որը պետք է հաստատի Իսրայելը որպես գերհզոր տերություն:Հրեաների համար մեծ նշանակություն ունի Երուսաղեմում գտնվող Սողոմոնի տաճարը, որի հռոմեացիների կողմից ավերվելուց հետո, մնացել է միայն հյուսիսային պատը կամ «Լացի պատը»: Հուդայականության համակարգում կարևոր նշանակություն ունեն մի շարք ծիսակատարություններ, մասնավորապես թլպատությունը, որով երեխային նվիրաբերում է տաճարին նրա ծնունդից ութ օր անց: Հուդայականությունը ունի երկու մեծ հիմնական ուղղություններ՝ քարաիմականություն և հասիդականություն:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Բազմաստվածություն և հեթանոսություն
Բազմաստվածություն
Բազմվաստվածության ժամանակ պաշտում են ոչ թե մի, այլ մի քանի աստվածներին և մեկին սիրում և պաշտում են ավելի շատ քան մյուսին:Ամենահայտնի բազմաստվածության օրինակը դա`հունական դիցաբանությունն էր:Հայաստանում մինչև քրիստոնեության ընդունումը շատ էր զարգացած բազմաստվածությունը, որտեղ ամեն Աստված ուներ մի բնորոշիչը:Մեկը արևի մեկը գրերի և այլն:Հեթանոս բառը լատինեներում կարդացվում է որպես peganus(առաջացել է 4-րդ 5-րդ դարերում) և թարգմանվում է որպես`տգետ,գյուղացի, քաղաքում չապրող:Peganus հիմանականում անվանում էին նրանք ովքեր մի քանի աստծու էին պաշտում կամ նրանց, ովքեր քրիստոնյա չէին:

Հեթանոսություն
Այն տարբերվում է մեզ համար սովորական դարձած կրոններից:Հին կտակարանում ասվում է, որ հրեաները պատժվեցին Եգիպտոսում նրա համար, որ հրեա էին:Հեթանոսության մեջ երկրպագվում են բնական երևույթները՝ տարերքները՝ կայծակ, ամպրոպ, քամի և այլն, որոնք էլ դառնում են Աստվածների հիմնական բնորոշիչները։Մ․Խորենացին հեթանոս է կոչել եղծվածներին՝ նրանց, ովքեր հեռացել էին հայոց արևապաշտական հավատամքից և դարձէլ էին «կռապաշտ, դիցապաշտ, անօրեն, բարբարոս» ընդունելով լուսնապաշտների և հունադավանների հավատամքը:

Հեթանոսությունն
Հեթանոսություն – կրոնադիցաբանական համակարգ, աշխարհընկալման և աշխարհայացքային պատկերացումների յուրատեսակ ձև, որին բնորոշ է բնական և հասարակական երևույթների խորհրդանշական պատկերավորումը և առասպելաբանական մեկնաբանությունը։Հնդկաստանի գերիշխող կրոն հինդուիզմը այդպես է:Հայոց հեթանոսական ժառանգությունը ներկայացված է հնագիտական պեղածո բազմազան նմուշներով, կրոնապաշտամունքային շինությունների մնացորդներով, որոնցից ամենահայտնին Միհր աստծուն նվիրված Գառնիի հելլենիստական ոճի տաճարն է:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Տոտեմիզմ,ֆետիշիզմ,անիմիզմ և մոգություն
Տոտեմիզմ
Առաջ շատ հայտնի կրոնական ձև, որը իմաստն էր պաշտել տոտեմներին և հավատալ նրանց ուժին:Մարդկանց, որոշակի խումբ հավատում է, որ իրենց և տոտեմների մեջ կա գերբնական ազգակցություն:Տոտեմիզմի նշույլներ նկատվում են բոլոր կրոններում:Տոտեմիզմը առավել շատ պահպանվել է Ավստրալիայի բնիկների մեջ:Ամեն ցեղ ուներ տոտեմ և այդ տոտեմը նրանց պաշտպանում էր տարբեր դժվարություններից և հաճաղ տոտեմներին անվանում էին 《հայր》:Մարդիկ հավատում էին, որ տարբեր ծեսեր անելուց տոտեմը կփոխվի կամ կշատանա:Ծեսերի ժամանակ մարդիկ ներկերով և հագուստներով փորձում էին պատկերել իրենց տոտեմին:

Ֆետիշիզմ
Ֆետիշիզմը դա անշունչ առարկայի և իրերի երկրպագությունն է, որոնց մեջ մարդիկ տեսնում էին ինչ, որ գերբնական ուժ:Երկրպագում էին քարերիրն, ծառերին և այլն:Կաին նաև ցեղեր, որոնք հագցնում էին այդ իրին և զոհաբերություններ թին կատարում:
Անիմիզմ
Անիմզիմը դա ոգեպաշտությունն է:Անիմիզմը համարվում մեր կրոնների նախնական ձևը:Անիմզիմը դա հավքտ էր հոգիներին, որոնք մարդուն կարող էին կամ օգնել կամ խանգարել ինչ, որ նպատակի հասնելու համար:Դրա համար շատ ցեղեր հաճախ ծեսեր էին կատարում, որպեսզի այդ հոգիները բարիանաին:
Մոգություն
Մոգուէյուն կամ հրաշագործություն, դա հավատք է, որ ինքը կարող է իր գերբնական ընդունակուէյունների շնորհիվ տարբեր երևույթներ ստեղծել և փոխել իրականությունը:Մոգությունը բաժանվում է երկու խմբերի` ագրեսիվ կամ պաշտպանական:Ժամանակակից բոլոր կրոններում մոգության հետքեր են մնացել:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ենթամշակույթներ
Էմոներ
Սկզբից նկատելի են եղել Ռուսաստանում։Եվ արդեն 90-ականների սկզբերին Ռուսատսանում այդ ենթամշակույթը լայն տարածում ուներ։Տարածվեց 2000-ականներին։Հիմնականում դեռահասներ են և սկսում են երաժշտությունից։Չնայած նրան որ էմո-ենթամշակույթը ստեղծվեց և զարգացավ, որպես պանկ-ռոքի ճյուղ, նրանք շատ իրարից տարբերվում են։Էմոները ագրեսիվ չեն նրանք, ոչ թե ուզում են դիմացինին վնաս պատճառել այլ իրենք իրենց։Ըստ օրենքի էմոն պետք է մի քանի անգամ ինքնասպանության փորձ կատարած լինի։Էմո բացվում է, որպես էմոցիոնալ և նրանց նեղացնելը շատ հեշտ է։Էմոները ագրեսիվ չեն, բայց կարող են իրենց պաշտպանել և մի քանի բախում է եղել հասարակության և էմոների միջև, որտեղ էմոները չեն զիջել։Էմոներին հաճախ են համեմատում գոթերի հետ, բայց նրանք շատ տարբեր են։Էմոների հետ համեմատած նրանք ավելի ագրեսիվ են և, եթե էմոները չեն սիրում իրենք իրենց, ապա գոթերը չեն սիրում հասարակությանը։Բայց մի քանի բանով նրանք նման են, օրինակ՝սև գույն հագնվելով, մահվան հետ կապ ունենալով և միանման ճյուղով։Երկու ենթամշակույթներն էլ ստեղծվել են նույն ճյուղից՝ պանք ռոքից։

Նրանք հիմնականում հագնում են մեկ համար փոքր կոշիկ, որպեսզի նրանց ոտքը միշտ ցավի, որպեսզի հիշեն կյանքի ցավերի մասին։

Նրանց մազերը հիմնականում լինում են երկար՝ մինչև դունչ, սև, մի աչքը փակող։Հաճախ տղաները ծակում են իրենց ականջները։Գցում են ռուկզյակներ տարբեր սմայլիկներով և կրում տարբեր նշան ունեցող վզնոցներ։

Էմոները հիմնականում հագնում են երկու գույնի շորեր՝ սև և վարդագույն։Հիմնականում, եթե գերակշռող գույնը սևն է ուրեմն նա չի սիրում իր կյանքը և նրա համար իր կյանքը վատն է հետևաբար,եթե գերակշռում է վարդագույնը ուրեմն նրա համար իր կյանքը ավելի պայծառ է։

Էմոները հայաստանում

Էմոնրեը հայաստանում մոտավորպես շուրջ երկու հարյուր հոգի են։Հաճախ հավաքվում էին մանկական երկաթուղիում մինչև բախվեցին հասարակության հետ։
2010 թվականին Երևանում ոստիկանները սկսեցին բերման ենթարկել էմոներին կամ նրանց ում կասկածում էին էմո լինելու մեջ, որովհետև մտածում էին, թե նրանք երիտասարդությանն են փչացնում և զարգացնում են ինքնասպանությունը։
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ես
Իմ անունը Հովհաննես է, ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրաթահամալիրի 10-րդ դասարանում:Հետաքրքված եմ տեխնոլոգիաներով, workout-ով,տարբեր լեզուներով,երկրի գաղտնիքներով և խաղերի հետ կապված ամեն ինչով:Գնացել եմ լողի և գիմնաստիկայի:Պարապում եմ Անգլերեն և պատրաստվում եմ պարապել Լեհերեն:Ցանկանում եմ գնալ արտասահման և բնակվել այնտեղ:Ազատ ժամանակ նախընտրում եմ նայել մարդկության համար անհասկանալի երևույթների մասին, ինչպես նաև տանը մարզվել:Ապագայում ցանկանում եմ դառնալ կամ բժիշկ կամ թարգմանիչ, իսկ ազատ ժամանակ կզբաղվեմ խաղային լրագրողությամբ:Չեմ սիրում ֆեմինիստներին և պատրիարխներին:Ուզում եմ ունենալ 2 երեխա, երկուսն էլ տղա:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ցեղասպանություն

Ցեղասպանության իրագործման համար անհրաժեշտ է կենտրոնացված ծրագիր և դրա իրագործման ներքին կառուցակարգ (մեխանիզմ), ինչն էլ ցեղասպանությունը դ...