Մաթեմատիկա

10-րդ դասարան

                                       Ամփոփիչ առաջադրանք

  1. Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա)   57,3=57+0.3         բ) -12,07=-12+0.7
  1. Տրված  սովորական  կոտորակը գրել տասնորդական
                       կոտորակի տեսքով:
ա)  ¾=0.75         բ ) 37/25=1.48
               3. Տրված տասնորդական կոտորակը  գրել սովորական
     կոտորակի  տեսքով:
ա)  3,57=3 57/100     բ ) 0,007=7/1000
4. Տրված  սովորական կոտորակը  գրել անվերջ պարբերական
տասնորդական կոտորակի տեսքով:
ա ) ⅓=0.(3)    բ ) 1/7=0.14285714
5. Անվերջ  պարբերական տասնորդական կոտորակը  գրել
սովորական կոտորակի  տեսքով:
ա)   0,3(4)=6/5    բ) 0, (3) =1/3
6.Գտնել արտահայտության արժեքը
(316 )*( 316)2 =16,     0,1/(0,1)5 =10000

7.Ազատվել  հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/7+1 =√7-1/2   , բ) a2-b2/a +b =(a-b)(√a-b)


8.Կատարել  գործողություն:

ա) (a-2/3):a1/8 =a -19/34,       բ) (a-5/8)0,4 *a0,25 = a^0=1


9.Գտնել արտահայտության  արժեքը:

ա) ((7+)-1/2)1/8 =-√7/16 ,  բ) ((3+)1/2)=√3/4


10.Գտնել
  (b+5)(6-b) արտահայտության  արժեքը, եթե
b+5      +6-b =5
Պատասխան=

11.Քանի  ռադիան է:
ա) 300 =P/6=P/6    բ) 3000 =5P/3 =5P/3
12. Քանի աստիճան է:
ա) 3π/5ռադ =108 աստիճան=108 ,   բ) -7π/12 ռադ=105

13.Արտահայտել ռադիաններով:
ա) հավասարակողմ  եռանկյան անկյունները=P/3,P/3,P/3
բ)   հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան  անկյունները=P/4,P/4,P/2

14.Գտնել արժեքը:
ա) sin(9π/4)=√2/2
բ) sin π/6 + sin π/4 + cos π/4=1+2√22

գ) tgπ/3 * ctg2π/3 + sin π11=17sin180
15.Որ  քառորդում  է α-ն, եթե
ա) α =870=առաջին    բ) α=37π/6ժ=երկրորդ

16.  Գտնել  sin α, cos α, tg α, ctg α , եթե  α=11π/4

17. Գյուղից դեպի քաղաք, որոնց հեռավորությունը 120կմ է, մեկնեց մարդատար մեքենան: 30ր անց քաղաքից գյուղ մեկնեց բեռնատարը և մարդատարին հանդիպեց քաղաքից 45կմ հեռավորությամբ: Գտնել բեռնատարի արագությունը, եթե այն մարդատար մեքենայի արագությունից փոքր է 5կմ/ժ:
Մարդատար մեքենա-50 կմ/ժ ,Բեռնատար-45 կմ/ժ

Բոլորին էլ հայտնի են Եգիպտական բուրգերը:Բոլոր գիտնականները և ոչ միայն գլուխ են կոտրում, որպեսզի հասկանան, թե ինչպես են այն ժամանակվա մարդիկ այսպիսի ճշգրտությամբ բուրգեր կառուցել:Բայց ավելի կարևոր հարց կա, թե ինչու են նրանք կառուցվել:Դա կարող է լինել դամբարան, կարող է լինել գաղտնի պահոց և այլ տարբեր բաներ, ինչ մտքովդ էլ անցնի կարող է լինել, անգամ տիեզերական կյանքի հետ շփվելը:Ակնհայտ է և ափացուցված է, որ բուրգերի կառուցման հիմքում ընկած է մաթեմաթիկան:Եվ ինչքան էլ մաթեմատիկան նրանց օգնած լիներ, այդ ինչպես են այդպիսի հսկա քարեր տարել:Առաջին բուրգը կառուցված է եղել թագավոր Ջոսերի կողմից, երկրորդը նրա ժառանգորդը`Սեխմետը, սակայն այն անավարտ է:Կառուցվել է երկու փոքր և երկու անավարտ:Անավարտ բուրգերի պատճառներն էլ են շատ, դա կարող է լինել թագավորը մահացավ, ճարտարապետը, գումար չհերիքեց, աշխատողներն էին բողոքում, կլիման այն չէր, կամ էլ մաթեմատիկա իմացողները քիչ էին և լավ չէին տիրապետում այդ առարակյին և այլն:Բոլոր բուրգերը հետո զարդարվել են ուրիշ փարավոնների կողմից:Բացի բոլորից հայտնի Գիզայի բուրգերից կան նաև շատ բուրգեր տարբեր փարավոնների կողմից:Այդ բուրգերը դառնում էին այդ փարավոնների համար դամբարան, իսկ արդեն ավելի նոր փարավոնները չէին կառուցում բուրգեր և փաղվում էին դամբարաններում, որոնք նույնպես շատ գեղեցիկ էին:

Ցեղասպանություն

Ցեղասպանության իրագործման համար անհրաժեշտ է կենտրոնացված ծրագիր և դրա իրագործման ներքին կառուցակարգ (մեխանիզմ), ինչն էլ ցեղասպանությունը դ...