понедельник, 27 февраля 2017 г.

Домашнее задание-Русскый язык

  1. В лесах было холодно- безличное предложение
  2. Документов при нём не найдено- Определенно-личное предложение
  3. В комнате свечи нет.- безличное предложение
  4. Снег и чайки- назывное
  5. Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам.- Безличное
  6. Кому не приходилось спать на бережку шумного ручейка!-безличное
  7. Вообще там денег тратить не любили- Неопределенно-личное предложение
  8. Только давай выйдем как можно пораньше!-Определенно-личное предложение
  9. Дни поздней осени бранят обыкновенно.-безличное предложение
  10. Вот необычный овальный домик-назывное

Թուրքմենչայի պայմանագիր

1828 թ. Թուրքմենչայի պայմանագիրը կնքվել է Ռուսաստանի և Իրանի միջև՝ նշանավորելով 1826-1828 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի ավարտը։ Պայմա...