вторник, 27 октября 2015 г.

Ինձ տրվում է, թե ես եմ ձեռք բերում ...

Ինձ տրվում է,թե ես ձեռք եմ բերում …
Ես ինչ ստացել եմ, ձեռք եմ բերել:Ծնողներս ասում են՝ ինչքան լավ գնահատական, այնքան լավ բաներ կստանաս:Ես ինչ հիմա ունեմ, ես և իմ գնահատականերն էլ են ստացել դրանք:Ընկերություն, երջանկություն նույնպես ես եմ ձեռք բերում, ճիշտ է, դա դժվար է, բայց ես անում եմ դա:Ծնողները, ինձ են տրվում և ես անչափ երջանիկ եմ, որ ինձ այսպիսի ծնողներ են տրվել, որովհետև ես նրանց անչափ սիրում եմ և դա փոխադարձ տրվում է ինձ:Ընդհանուր կյանքը պետք է ձեռք բերես և քրտնաջան աշխատես, ոչ թե սպասես երջանկության, պետք է ինքդ գտնես և գնաս նրա ճանապարհով:

Ճամբարային աշխատանք /Մայրենի/

Աչքի հիվանդություն Մի անգամ մի պաշտոնյալի, որպես դատավոր նշանակեցին։Նստեց նա սրահում և սկսեց վարել դատական գործը։Մեղադրողը և մեղադրյալը սկ...