вторник, 27 октября 2015 г.

Ես ներկան եմ:Իմ աշխարհը ստեղծում են իմ մտքերը

Ես ներկան եմ: Իմ աշխարհը ստեղծում են իմ մտքերը:
Ես ներկան եմ և ապրում եմ հենց հիմա, և ինձ չի հետաքրքրում ապագան, որը դառնալու է ներկա, բայց ես կաշխատեմ, որպեսզի այն լավը լինի:Անցյալի սխալները կարևոր են, և պետք է սովորես իմանալ՝ ինչն է սխալ և ինչը՝ ճիշտ, իսկ դրա համար պետք է նայես ետ՝ անցյալի սխալները, որպեսզի իմամաս, թե ինչ ես արել և, եթե ուրիշ բան լիներ, կյանքը ինչպես կդասավորվեր:Մենք դեռ սխալներ կատարելու իրավունք ունենք, բայց պետք է փորձենք ուղղել դրանք և քիչ կատարել:Հիմա ապրում ենք մենք և պետք է մտածենք այս վայրկյանի մասին:Ես ներկան եմ իմ աշխարհում և այնտեղ ապրում եմ, ապրել եմ ու կապրեմ…

Awesome trip to Syunik

Good memories,beautiful places I liked Shaqi waterfall almost. I will remember it, and come back to see it again!