воскресенье, 3 декабря 2017 г.

Թարգմանություն

Առակը
Երկու հարևաները և ձյունը
Ապրում էին երկու հարևան:Եկավ ձմեռը և նրա հետ առաջին ձյունը:Առաջին հարևանը դուրս եկավ և բահով սկսեց մաքրել տան դիմացը, հետո նայեց հարևանի տան դիմացին, որտեղ ձյունը նրբորեն տրորված էր:Մյուս առավոտյան նորից ձյուն եկավ և առաջին հարևանը նորից սկսեց բահով մաքրել, իսկ երկրորդի մոտ արդեն ամեն ինչ գեղեցիկ տրորված էր:Երրորդ օրը ձյունը բարձրացել էր մինչև ծնկները:Առաջին հարևանը նորից բահը վերցրեց և երկրորդի մոտ էլի ամեն ինչ գեղեցիկ տրորված էր:Երբ նրանք իրար տեսան, առաջինը հարցրեց.
-Այդ ինչպես ես անում,որ միշտ ձյան գալուց քո տան դիմացի ձյունը միշտ գեղեցիկ կերպով տրորված է լինում:
-Շատ հեշտ,-ասաց երկրորդ հարևանը,-ուղղակի ընկերներս են գալիս:

Ճամբարային աշխատանք /Մայրենի/

Աչքի հիվանդություն Մի անգամ մի պաշտոնյալի, որպես դատավոր նշանակեցին։Նստեց նա սրահում և սկսեց վարել դատական գործը։Մեղադրողը և մեղադրյալը սկ...