Վարժություններ (Մայրենի)

Դասարանային աշխատանք
4. Ուղղակի մեջբերվող խոսքը դարձրու անուղղակի։
9-Õ¥Ö€
1․Սուրենը ասաց,որ ինքը չի առարկում և կարող ես դրա մասին եղբորդ հայտնել։
2․Նա հորը ասեց, որ տունը կմնա մինչև նրա աշխատանքից գալը։


10-Ö€Õ¤Õ«Õ¶
Վարդանը սփրթնեց, աչքերը շողացին մռայլ մի ցոլքով և նա վերջին հայացքով մի ակնթարթում կտրեց զորագնդերը։Նայեց նրանց,որոնք  գնում էին դեպի սխրագործութուն, որ չունի մահի երկյուղ։Ահռելի ուժը իր թիկունքում զգալով վճռեց, կռվել մինչև վերջին շունչը։
Շիփ-շիտակ զարկեց գետի մեջ ուղիղ մատյան գնդի վրա։Հայկական այրուձիի զորագնդերը մխրճվեցին պարսիկների մեջ, սկսվեց մի ահավոր նախճիր։Մատյան գունդը ընկրկեց և սկսեց հետ-հետ շրջվել, իրեն քաշելով պատառոտված ու շփոթված թևերը։Վարդանը մի ակնթարթ տատանվեց, բայց իսկույմ ևեթ մխրճվեց աջ թևը Սոնյաց ուխտադրուժ զորագների մեջ, որոնք չկարողանալով անդրադարձնել այդ հուժկու հարվածը,ժամանակ չունեցան սթափվելու։Մոլեգնել սկսեց ռազմական կռիվը այդ անարվեստ, բայց ոգելից կռիվը։Թվում էր, վրիժառու դարերի կուտակված զայրույթն է պոռթկում բռնակալների դեմ։

351․Ե՝վ ուզում էր լողանալ և ուզում էր քնել։
Ո՝չ ուզում էր գնալ դուրս, ոչ էլ տունը մնար։
Թե՝ կատուն էր դուրը եկել, թե թութակը։
Կամ պետք է դուրս գար աշխատանկից, կամ էլ շարունակեր այդ պայմաններում աշխատել։

350․Սըր Ուոլդըր Ռեյնը Անգլիա բերեց կարտոֆիլ և ծխախոտ, որը ծխելու ժամանակ, ծառան նրան նամակ էր բերում, մտածելով թե տիրոջ բերանը այրվում է, ջուր լցրեց նրա վրա։

349․Անհրաժեշտություն կա միջամտելու։
Անհրաժեշտության կա միջամտելու։
Կարիք կա պաշտպանի։
Կարիք չկա ուժի։
Կարիք կա կարգավորելու։
Կարիք չկա դիմելու։
Կարիք չկա միջամտելու։
Հարկ չկա ուժի։
Հարկ կա միջամտության։
Հարկ չկա խանգարելու։

347. Գոյություն ունի մի Սան Մարինո գաճաճ պետությունում։Այդ պետություն կար մի յուրահատուկ կալանավայր։Այդ կալանավյրի մեջ ընդամենը մի կալանոր կար։Այնպես ստացվեց, որ այդ մի կալանավորը բանտից փախուստ կատարես։Բանտի աշխատակիցները շատ էին զարմացել, քանի որ միակ բանտարկյալը կարողացավ փախուստի դիմել։

346.ընթացք,ընդարձակ,անընդհատ,ընդմիջել,ընդհանուր,ընդամենը,ընթանալ,ընթրել,ակնթարթ,անդադար,ընթերցել,ընդառաջ,անընթեռնելի։

344.Կոտրվել,թրջվել,հեռվանալ,հեռվացնել,ներվել,թխվել,մաքրվել,սրբվել,կարվել,հավաքվել,սիրվել,խոսվել,հուզվել,վիճվել։

343․Տասնիններորդ դարի սկզբին Եվրոպայում շատերն իմացան Միջագետքի մասին։Անգլիացի փաստաբան Օստին Հենրի Լյերադն որոշեց գնալ Բաղդադ,Դամասկոս ու Պարսկաստան։Նախապատրաստվում էր ճամպորդությանը։Սովորում էր անկյունաչափ ու կողմնացույց գործածել, աշխարհագրական քարտեզներ կազմել, պայքարել արևադարձային հիվանդությունների դեմ։

341․Անգղների կռչոչից, վախեցած ձիերը խլշեցին ականջները։
Անգղների կռչոչից վախեցած, ձիերը խլշեցին ականջները։
Ժառյի կատարին բազմած արծիվն, ակնդետ նայում էր երկնի լազուրին։
Ժառյի կատարին բազմած, արծիվն ակնդետ նայում էր երկնի լազուրին։
Այս անգամ ուրիշ կաս-կարմիր փողկապով էր նոր ածիլված դեմքով, անսովոր առույգ ու կենսուրախ։
Այս անգամ ուրիշ կաս-կարմիր փողկապով էր նոր ածիլված դեմքով անսովոր, առույգ ու կենսուրախ։
Տիկին Նվարդը, գլխին մի խայտաբղետ մեծ գլխարկ, ուրախ-ուրախ անցնում էր։
Տիկին Նվարդը գլխին, մի խայտաբղետ մեծ գլխարկ ուրախ-ուրախ անցնում էր։
Օրիորդը գլուխը կախեց, մտածության մեջ ընկավ, Սամվելը՝ նրա սիրելին փորձանքին էր ընդառաջ գնում։
Օրիորդը գլուխը կախեց, մտածության մեջ ընկավ Սամվելը, նրա սիրելին փորձանքին էր ընդառաջ գնում։
Մանուկները գնում էին ծանոթ արահետով,որ տանում էր դեպի բուրգի քարանձավները, սիրելի և երկյուղալի վայրեր։
Մանուկները գնում էին ծանոթ արահետով,որ տանում էր դեպի բուրգի քարանձավները սիրելի և երկյուղալի, վայրեր։

340․Ա-Մի առիթով Սոֆոկլեսն ասաց
-Մի ստեղծագործության երեք տողի վրա երեք օր աշխատել եմ։
-Երեք օ՜ր,-բացականցչեց մեկ ուրիշ բանաստեղծ և ավելացրեց,որ նույն ժամանակում ինքը հարյուր տող կստեղծեր։Սոֆոկլեսը պատասխանեց․
-Միանգամայն հնարավոր է, բայց այդ ստեղծագործությունն ընդամենը երեք օր կապրեր։
Բ-Մի առիթով Սոֆոկլեսն ասաց, որ մի ստեղծագործության վրա երեք օր աշխատել է։
-Երեք օ՜ր․-բացականչեց մեկ ուրիշ բանաստեղծ և ավելացրեց,-նույն ժամանակում ես հարյուր տող կստեղծեմ։
Սոֆոկլեսը պատասխանեց,որ միանգամայն հնարավոր է, բայց այդ ստեղծագործությունը ընդամենը երեք օր կապրեր։

339․Ա-Ներկա
Բ-Ներկա վաղակատար

338.Ջիրհորից սառը ջուր կյանենք,երբ մեր պաշարները վերջանան։
Կա՞րող եմ փրկել այս փոքրիկին, եթե անգամ նա վնասվի։
Մարդկանց ու գազանիկների մեր բանակին հյուրնկալելը,իրոք,հերոսություն կարելի էր համարել, եթե այդ հյուրնկացությունը սպիտակ դրոշակով չլիներ։
Կետորսական նավերի մի խումբ վերջերս ժամանեց, բայց առանց որսի։

336.Պատրաստ լինել՝ կռվին։
Պատրաստվել՝կռվին։
Պատրաստ լինել՝հաշտությանը։
Պատրաստվել՝հաշտությունին։
Պատրաստ լինել՝ձեռք մեկնելուն։
Պատրաստվել՝ձեռք մեկնելուն։
Պատրաստ լինել՝փոփոխությանը։
Պատրաստվել՝փոփոխությունին։
Պատրաստ լինել՝քննարկմանը։
Պատրաստվել՝քննարկումներին։
Պատրաստ լինել՝դիմագրվանը։
Պատրաստվել՝դիմագրվանին։

334․Օրվա մեջ քսան սիգարետ ծխողն ամեն տարի ավելի քան հարյուր տասնյոթ հազար քառակուսի սանտիմետր թուղթ, ծուխ ու մոխիր է դարձնում: Այդքան թուղթ բավական է երեք հարյուր էջ ունեցող մի գիրք հրատարակելու համար: Մի անգամ տասնվեց տղա բաժանվեց երկու խպմբի: Իրար ետևից յոթանասունհինգ բառ թելադրվեց: Այդ բժշկի երեսունհինգ վիրահատությունն էլ հաջող է անցել: Հիսունչորս հոյակապ նկարներով այդ գիրքը շատ հին է: Հավաքվածներից ամեն մեկը երեք լեզու գիտեր: Երգիչներից ամեն մեկը հինգ երգ կատարեց: Դրածդ ակնոցը քեզ սազում է:

333․<<Շունն ու կատուն>>,այդ ժամանակվա հայտնի պատմվածքներից մեկը,  Հ․Թումանյանն է գրել։
Ընկերը,որը հիմա հիվանդանոցում է,դռան ճեղքից երբեմն ներս էր մտցնում գլուխը։
Ժպտալով հեռացավ պատուհանից,որը բավականին բարձր էր ու նորից ձեռքն առավ գիրքը։
Պարտավոր ես արքայադստերը զվարճացնել,ինչը շատ հեշտ է,որ գլուխդ չթռչի և վերջ։

332․Քամի-հողմ,պտուտահողմ,մրրիկ,փոթորիկ
Ձայն-Ծպտուն,հնչյուն,ճիչ,գոռոց
Վախ-երկյուղ,սարսափ,ահ,ահասարսափ
Գեղեցիկ-բարեդեմ,սիրունիկ,սիրուն,չքնաղ,չնաշխարհիկ
Տքեղ-անդուրեկան,անհաճո,կոպտերես,գեշ,հրեշադեմ
Շատ-մեծաթիվ,բազմաքանակ,բազմաթիվ,մեծաքանակ,բազում
Ցանկություն-փափագ,տենչ,տենչանք
Ծիծաղել-ժպտալ,խնդալ,կարկաչել,հռհռալ,կչկչալ

330.Ա-Գերմանիայի դպրոցներում կատարված ուսումնասիրություններից հետո պարզվեց,որ քաղաքի երեխաները գյուղական կյանքի մասին ոչ մի պատկերացում չունեն։Օրինակ նրանցից շատերը կարծել են,որ կաթը ֆաբրիկայում է պատրաստվել։Կրթության նախարարությունը, դրությունը շտկելու նպատակով,պահանջել է, որ բոլոր քաղաքների կենդանաբանական այգիներում կովեր ցուցադրեն և օրվա մեջ երեք անգամ կազմակերպել նրանց կիթը։
Ա տարբերակ-Ներկա ժամանակ
Բ տարբերակ-Անցյալ ժամանակ

328.անակնկալ,անըմռնելի,օրըստօրե,ակնթարթ,անընդմեջ,լուսնկա,մթնկա,համընդհանուր,
մերթընդմերթ,անընթեռնելի,ակնհայտ,անընդհատ,անհյուրընկալ,սրնթաց։

326.Վագրը ծառի ետևից մռնչաց, որովհետև հանդիպեց օձին։
Ալիքները ուժեղ էին և դրա պատճառով նավակը մյուս ափին էր կանգնած։
Պատմությունը պատմելուց, ինքն էլ իր ասածին չի հավատում։
Այդ խոսքերից հետո մինչև կյանքի վերջը ծիծաղելու է վրադ։

324. Միքայելը` ո՞վ, երեկ մեր տանն էր: Միքայելը` եղբայրս, երեկ մեր տանն էր: Տանտիրուհուց` ումի՞ց, հեռագիր էր ստացել: Տանտիրուհուց`Նանեի , հեռագիր էր ստացել: Տղան անհամբեր սպասում էր Սևուկի` ինչի՞ երևալուն: Տղան անհամբեր սպասում էր Սևուկի` դեմքի երևալուն: Մայրը որդուց` ումի՞ց, արդեն երկար ժամանակ լուր չուներ: Մայրը որդուց` զինվորից, արդեն երկար ժամանակ լուր չուներ: Քուռկիկ Ջալալին արագ մոտեցավ տիրոջը`ու՞մ: Քուռկիկ Ջալալին արագ մոտեցավ տիրոջը`Սասունցի Դավիթ : Հրազդանը`ի՞նչը, Երևանով է անցնում: Հրազդանը`գետը, Երևանով է անցնում: Առավոտյան`ե՞րբ, իմացանք ցնցող լուրը: Առավոտյան`արևածագին , իմացանք ցնցող լուրը: Պատմությունն իմացանք միայն հաջորդ օրը` ե՞րբ: Պատմությունն իմացանք միայն հաջորդ օրը`նախաճաշին: Այդ խորամանկը թաքնվել էր իմ սենյակում` որտե՞ղ: Այդ խորամանկը թաքնվել էր իմ սենյակում` պահարանի մեջ :

323. Հենրի Ռաուլինսոնը Մեծ Բրիտանիայի և Հնդկաստանի միջև երթևեկող անգլիական մի նավում նավաստի էր, որն ուշադիր ականջ էր դնում տախտակամածին նստած ուղևորների խոսակցությանը: Նրանք ամեն տեսաակ տարօրինակ հրաշքներ էին պատմում արևելքի այն երկրների մասին, ուր գնում էին որպես վաճառականներ կամ պաշտոնյաներ: Այդ պատմություններն այնքան տպավորիչ էին, որ նա սկսեց երազել հեռավոր ճամփորդությունների ու արկածների մասին: Ծովային ծառայությունը հանկարծ դժնդակ գերություն թվաց, և նա որոշեց այդ գերություններից դուրս պրծնել լայնարձակ աշխարհ: Մեծ Բրիտանիայի և Հնդկաստանի միջև երթևեկող անգլիական մի նավի նավաստի Հենրի Ռաուլինսոնը ուշադիր ականջ էր դնում տախտակամածին նստած ուղևորների խոսակցությանը: Արևելքի երկրների մասին ամեն տեսակ տարորինակ հրաշքներ էին պատմում այնտեղ գնացած վաճառականները կամ պաշտոնյաները: Այդ պատմություններից տպավորված նա սկսեց երազել հեռավոր ճամփորդությունների ու արկածների մասին: փՆա որոշեց ծովային ծառայությունից դուրս պրծնել լայնարձակ աշխարհ:

322. Բարենցի ծովի Կիլդին կզում մի շատ հետաքրքիր լիճ կա: Նրա ջուրը հինգ շերտ ունի: Առաջին շերտի` հատակի տիղմի վրայի ջուրն այնպիսին է, որ հողին է հավասարեցնում ամեն մի կենդանի բան: Դրա համար էլ ջրի այդ շերտում ոչ մի կենդանի էակ չկա: Երկրորդ շերտը ծիրանագույն մանրէներով է ցանկապատած : Այդ մանրէներն այնքան բազում են այդտեղ, որ չեն հրաժարվում , որ ցածի թունավոր գազը ոտքի ելնի, հասնի երրորդ հարկ: Ջրի երրորդ շերտը բնակեցված է ծովային ձկներով, ոզնիներով ու այլ կենդանիներով, որոնք գույություն ունեն աղի ջրերում: Չորրորդ <<հարկում>> ջուրը շատ աղի ու կյանքի համար չէ: Իսկ վերին, հինգերորդ շերտում ջրհորի քաղցրահամ ջուր է: Դա էլ քաղցր ջրերին ուրույն կենդանիների արքայությունն է: Ամենահետաքրքիրն այն է, որ այդ տարօրինակ լճի հինգ շերտը երբեք իրար մեջ չեն ընկնում:
321.
Երկար ժամանակ է  ինչ Կոլումբոսը իր նավաստիների հետ միասին նավարկում էր,որպեսզի գտներ Հնդկաստանը։Ամբողջ նավը ուժասպառ էր եղել։Երկար ժամանակ միայն ձնկերով սնվելով որոշ ծովահեննրի ատամները ամբողջությամբ ընկել էին։Որոշները հույսը արդեն կորցրել էին։Բայց ոչ Կոլումբոսը։Նա հավատում էր որ իր մոտ կստացվի։Մայրամուտին թութակների երամ երևաց,որը թռչում էր դեպի հարավ-արևելք։Դա Կոլումբոսի առաջին նավագնացությունը չէր,և նա հասկացավ որ երամը գնում է ձմեռելու,այսինքն ցամանքը մոտ է։Նա հրամայեց բոլոր նավապետներին թեքել ուղղությունը։
322․Բարենցի ծովի Կիլդին կղզում մի շատ հետաքրքիր լիճ կա։
Լճի ջուրը հինգ շերտ ունի։Առաջին շերտի հատակին տիղմ է։Շերտի ջուրն այնպիսին է,որ հողին է հավասարեցնում ամեն մի կենդաանի բան։Այդ պատճառով ջրի այդ շերտում ոչ մի կենդանի էակ չկա։
Երկրորդ շերտը ծիրանագույն մանրեներով է ծածկված։Այդ մանրեներն այնքան շատ են ,որ չեն թողնում ներքևի շերտի գազերը բարձրանան երրորդ հարկ։
Երրորդ շերտը բնակեցվա է ծովայիին ձկներով,ուզնիներով ու այլ կենդանիներով,որոնք գոյություն ունեն աղի ջրերում։
Չորրորդ հարկում ջուրը շատ  աղի և պիտանելի չէ կյանքի համար։Իսկ վերին շերտտում ջրհորի քաղցրահամ ջուր է։Դա էլ քաղցր ջրջրին ուրույն կենդանիների արքայությունն է։
Ամենահետաքրքիրն այն է ,որ այդ տարօրինակ լճի հինգ շերտերրը երբեքը իրար  հետ չեն խառվում։

Մայրենի
1) Ամենաէական,քրիստոնեություն , երբևիցե , ինչևէ
2 հնէաբան , պատնեշ , չէինք մ առէջաթել
3 եղէրերգ , ափէափ, չենք, լայնէկրան
4 Դողէրոցք , Հարզդանհէկ , չէի, անէ+
2․Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում ե
1 Անեզր, խուռներամ, երբևէ , նախօրե
2 Նրբերշիկ , լայնեզր , լուսնրես , անէացում
3 բազմերանգ , օրտստօրե , հրեշ , դողէրոցք
4 Ինչևիցե , եղերերգ , գեղուղեշ , աներկբա+
3․ Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում օ
1։ Անօրեն , տնօրինություն , օրըստօրե ,օրորել
2։ Մեղմորեն, մեղմօրոր, միջօրեական, քառորդ
3։ առօրեական, աշխարհազոր,հոգուտ,հօդս ցնդել
4։ապօրինի ; նախօրե, վաղօրոք, հանրօգուտ
4 ։Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում օ
1։ Հնօրյա , փայտոջիլ, միջորեական, օրեցօր
2։ նախօրոք , աշխարհազոր, ազգագուտ, գիշերօթիկ
3 Հանապազորդ անոթևան մ թախծօրորմ ականջօղ
4 Հանապազօր , առօրյա, անօրիություւն, ոկեզօծ
5: Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում ո
1․ Արագաոտն , պնդօղակ , հոտնկայս, հրանոթ
2 Քնքշօրոր,հնգօրյակ,վաղորդյան , նրբորեն
3 Հանրօգուտ , անորակ, հատորյակ , հանապազօր
4 Հանապազորդ , եռոտանի , կրծոսկր , լացուկոծ
6․ Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում ը
1․Խոչընդոտ,անընտել,ակընթարթ,մթնկա
2․Կորնթարդ,որոտընդոստ,առընթեր,սրընթաց
3․Օրստորե,հյուրընկալ,գահընկեց,ադնընդմեջ
4․Ինքստինքյան,լուսնկա,ճեպընթաց,մերթընդմերթ
7․Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում գրվում և
1․Թեթևոտն,հոգ որդի,գոտևորել,եղրևանի
2․Սերկևիլ,հևք,կարևոր,հետևակ
3․Որևե,հոգևոր,հոգևարք,ոսկևորել
4․Բևեկնախեժ,երևույթգերևարել,սեթևեթել
8․Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում գրվում և
1․Արևակն,երևակել,ոսկեվազյան,գոտևորել
2․Ագևոր,ալևոր,ձևույթ,արևկա,
3.Եղրևանի,արևմտաեվրոպական,օթևան,արևառ
4․Կարևոր,հոգեվիճակ,հոգևոր,
9․Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում գրվում եվ
1․Հոգեվիճակ,արևավառ,ագեվոր,ոսկեվաճառ
2․Կարեվեր,գերեվարել,տարեվերջ,գոտևորել
3․Արևմտաեվրոպական,ոսկեվարս,անձրևային,սերկևիլ
4․Ագեվազ,գինեվաճառ,ուղեվճար,դափնեվարդ։
10․Որ շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում յ
1․Տույժ,հեռակայել,էական,արքայորդի
2․Ատամնաբույժ,Սերգեյի,հայելազարդ,լռելյան
3․Նայիրի,սկեսրայր,երեխայի,աղյուսակ
4․Խնայել,հետիոտն,ջղաին,աշխույժ
11.Որ շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերու է գրվում յ
1․Այծամ,ջղային,բրաբիոն,ժողովածույում
2․ Բարյացակամ,արքայորդի,լռելյան,կաթսայատուն
3․Պատանյակ,սերմացույի,միլիոն,մարմարյա
4․Ռնգեղջյուր,դշխոյական,ակացիա,Ամալյա
12․Որ շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում բ

1․Ողբասած,ջրարբի,սրբապատկեր,հղ-անալ
2․Նրբաճաշակ ,հարբեցող,արբշիռ,գրաբար
3․Երբեմնի

Վիլյամ Սարոյան
Մահը մեր թշնամին է:Այն վերցնում է ամեն ինչ, ինչ որ դու քո ամբողջ կյանքում ստացել ես:Դու էլ չես լինի, չես տեսնի այն ինչ սիրումես:Բայց մահի լավ կողմներն էլ կան:Շատ վատ կյանքից հեռանալը, լուրջ խնդիրնռրից փախչելը և այլն:Ես համ հանաձայն եմ համ էլ համաձայն չեմ:
Ողջամտություն
Սառը տլխով դատողություն անել
Անողջամտություն,,
առողջամտություն, խելամտություն, խելացիություն, խելոքություն, խոհեմություն, գիտակցականություն, գիտակցություն, բանականություն, դատողություն,
227.Հարկ լիներ
Կասեին
228.Առավոտյան, կանաչ սարի լանջից սառը ջուր էր գոչգոչալով իջնում:Մի մարդ, չդիմադրելով ջրի գեղեցկությանը, մի կուշտ խմեց, զովացավ և ասաց.
-Այդ ինչ բարձ է ձայնդ, ոչ մի բան չի լսվեւմ:Եթե այդ ձայն չլիներ լավ կլիներ:
-Ինչ? Ինչ ես ասում?
-Այ, տեսնում ես? Քո բարձր ձայնի պատճառով ոչ մի բան չես լսում:
-Լսում եմ, լսում ու շատ լավ:Այ անխելք մարդ, ամեն բան ինչ շարժվում է պետք է ձայն հանի:

229.Հարուստ հումք
Աղքատ հումք
Հարուստ խելք
Խելքից զուրկ
Հարուստ անտառներ
Անտառից զուրկ
Հարուստ գետեր
Գետից զուրկ
Հարուստ հանածոներ
Հանածոներից զուրկ
Հարուստ կենդանիներ
Կենդանիներից զուրկ

230.Ի՞նչ առյուծ, այդ վախկոտը ինքն իր ստվերից էլ է վախենում։
Այդ վախկոտն ինքն իր ստվերից էլ է վախենում։
Որսրոդն իր հրացանն էր թփի թողել։
Որսորդը խուսափում էր հարևանին հանդիպելուց, ախր նրա հրացանն էր թփի տակ թողել։
Պապն իր եկար կյանքի ընթացքում այդպիսի գեղեկություն չէր տեսել։
Նա հյուրերին ողջունեց իր իմացած բոլոր լեզուներով,բայց նրանք կարծես թե նորից չհասկացան։
Գնչուն ասում էր, որ նրան ամբողջ աշխարհում ման է եկել։
Հայրը որդու մասին ասում էր, որ ինքը իր տեսած ամենախելացի երիտասարդն է։
Որդուն ուղղված նամակում գրում էր, որ իրենից հետաքրքրվողբերին թող նա ասի, որ ինքը շուտով գալու է։
Երգչի մասին ասում էր որ նրան շատ վաղուց է ճանաչում, նա իր մանկության ընկերն էր։
Ճանապարհորդի մտքով չէր անցնում, որ ինքը անցնում էր Մագելանի անցած ճանապրով, որ չորսուկես հարյուրամյակ առաջ այստղով նրա նավերն են անցել։


Վ . Համբարձումյան
1. «Գիտեցեք, որ իմ կյանքի ամենամեծ երջանկությունը եղել է և կմնա, քանի ապ­րում եմ, հայոց լեզվին տիրապետելը: Ցանկանում եմ երջանկություն բոլորիդ: Դա նշանակում է, որ պետք է լավ տիրապետել հայոց լեզվին»:
Ի՞նչ եք կարծում՝ ինչու է հայոց լեզվին տիրապետելը Վիկտոր Համբարձումյանը համարում երջանկություն:
Նա եղել է հայրենասեր և շատ է սիրել իր լեզուն, իմ կարծիքով նա այդքան երջանիկ էր այդ լեզուն իմանալ, քանի որ շատ քչերը գիտեին այդ լեզուն և նրա համար հայոց լեզուն շատ մեծ լեզու էր:
2. «Առանց երևակայության հոգին նույնն է, ինչ աստղադիտարանն առանց աստղադիտակի»:
5-7 նախադասությամբ մեկնաբանիր միտքը:
Հոգին մնում է հոգի, բայց երևակայությամբ դու ավելի շատ բան կարող ես տեսնել:Դու քո երևակայությունով կարող ես պատկերացնել հոգու պայծառ և խամրած աստղերը:Առանց երևակայության հոգին հոգի է բայց դատարկ:Առանց երևակայության հոգին դառնում է անիմաստ և ոչ մեկին պետք չի գալի:

231.Ա․Հակ․Անդր․Արտ․Համ․Նախ․Վեր․Գեր․Տար
Բ․Կարծիք,դարձնել,գրել,գտնել,հարված,զգեստ,օրոք,դասել
հակ-հակակարծիք,հակահարված,հակադասել
անդր-անդրադրաձնել
արտ-արտագրել
համ-համակարծիք,համադասել
նախ-նախօրոք
վեր-վերադաձնել,վերադասել
գեր-Գերադասել
տար-տարակարծիք,տարադասել
232.Ես սիրած վայր չունեմ:
233.Գրել-գրվել, գրավել-գրավվել, ծեծել-ծեծվել,թրջել-թրջվել,թխել-թխվել, աղացել-աղացվել, տաշել-տաշվել, վրդովել-վրդովվել,կապել-կապվել, սպանել-սպանվել, նկարել-նկարվել, կեղտոտել-կեղտոտվել:
Ուղղակի քեզ պատկերացնում այն գոյականի տեղը ում հանդեպ կատարվում է գործողություն օր.` ծեծել-մեկին ծեծում են, քեզ դնում ես այդ ծեծվողի տեղը և դառնում է` ծեծվել:
234.1.Ա տարբերակում ասվում է, որ բոլոր դասարանների աշակերտները իրար հետ քսանհինգ աշակերտ կա։
Բ տարբերակում ասվում է, որ ամեն դասարանում քսանհինգ աշակերտ կա։
2.Ա տարբերակում ասվումն է,որ շրջանի գյուղերում ընդհամենը երկու դպրոց կա։
Բ տարբերակում ասվում է, որ շրջանի ամեն գյուղում երկուական դպրոց կա։
3.Ա տարբերակում ասվում է, որ բոլոր թռչունները իրար հետ չորս փետուր գցեցին։
Բ տարբերակում ասվում է, որ ամեն մեկը չորս փետուր գցեց։
4.Ա տարբերակում ասվում է, որ ամրոցում ընկերներըվմի տուն ունեին։
Բ տարբերակում ասվում է,որ ամրոցում ամեն ընկեր իր տունն ուներ։

236 .Դուք ինչ-որ երերուն տախտակի վրա եք ամրացրել այդ վանդակը։
Ինչո՞ւ դու քո հոտն իմ դածշտում ես արածացնում։
Հավերը երկարացրեցին վզները դեպի ներքև,նայեցին դես ու դեն։
Նա իր ձիուն մեծացրել է չամչով ու գարիով։
Ես հավանաբար ձանձրացրեցի ունկնդիրներին։
Մենք անզգուշորեն թռցրեցինք արևկող անող թռչուններին։

237.Մի իրար սիրող զույգ կար։Մի ժամանակ անց տղան իմանում է,որ իր ընկերուհին դավաճանում է իրեն։Նա ցավին չէր դիմանում և ուզում էր ինքնասպան լինել։Մի օր սրճարանում նա սուրճ պատվիրելուց ծանոթացավ մատուցողուհու հետ և մի տեղ հրավիրեց։ Նրանք սկսեցին սիրել իրեր, ամուսնացան և ունեցան մի սիրուն երեխա։Եվ եթե տղան իր ընկերուհու դավաճանության մասին չիմանար նա երևի չէր էլ ծանոթանա իր իսկական կեսի հետ։Հիշեք կյանքը ինչքան էլ վատ վարվի ձեզ հետ նա հետո ձեզ կտա ավելի պայծառ նվեր։
Հ.Գ.․ Կյանքը հրաշալի չէ
239.Երբ գետը զայրանում է, կամուրջը նրա հոսանքը բաժանում է ճյուղերի։
Գետը զայրանում է, թե չէ՝ կամուրջը նրա հոսանքը բաժանում է ճյուղերի։
Որ գետը զայրանում է, կամուրջը նրա հոսանքը բաժանում է ճյուղերի։
240.Մեր ժամանակներից առաջ
Լոնդոնում  գոյություն ունի մի ակումբ, որի անդամներն ապրում են հին տներում դղյակներում և չեն օգտագործում այն ինչ հայտնաբերվել է 1500 թվականից:

249.Այդ ականջակալները պատակնում են ինձ:
Այս ականջակալները իմն են:

Այս խոսքերը քեզ չեն վերաբերվում:
Այս խոսքերը քո մասին չեն:
250.Մի աղջիկ, խուճապահար թռչունի նման, մոտեցավ հավաքածներին:
Լեռն, վերջալույսի շողերով օծված,առասպելական մի նահապետ էր կարծես:
Զանգը, կարկաչուն ու հստակ ձայնը գլուխը գցած,բոլորին հավաքում էր եկեղեցում:
251.Մի թագավոր կար, որը իր անունը ուզում էր անմահացնել և ժողովրդին հաճոյանալ:Դրա համար նա գնաց բանտ, անմեղներին և զղջացողներին ազատ արձակելու համար:Բոլոր բանտարկյալները միաբերան ժխտում էին, որ նրանք են կատարել այս կամ այն հանցանքը:Ասում էին.
-Դատավորը կաշառված էր:
-Ես մեղք չունեմ գլխիս սարքել են:
-Ես անմեղ եմ:
Եվ ոչ մեկը չէր ուզում ներողություն խնդրել:Թագավորը արդեն մտածում էր, որ բոլորն էլ մարդ չէին այլ գազան:Նա արդեն ուզում էր գնար երբ մի մութ անկյունում երիտասարդի տեսավ, որը ծպտուն չէր հանել.
-Ով ես?
-Գործածս հանցանքի պատճառով ես ուզում եմ, որ ոչ ոք իմ մասին չիմանա:Դրա համար էլ ձայն չէի հանում:
Եվ երիտասարդը սկսեց իր հանցանքների մասին պատմել զղջալով, իսկ վերջում ներողություն խնդրեց:Թագավորը գտավ այն արժանուն, որին արձակեց, իսկ մնացածները մնացին բանտում:Այս պատմությունը մարդիկ պատմելով հասցրել են մինչ օրս:
252.1.Ես ուրախ կլինեմ երբ ամեն ինչ կկարգավորվի: Երբ ամեն ինչ կկարգավորվի, ես ուրախկլինեմ: Ես կարգավորվելուն պես ուրախ կլինեմ: 2.Դու քաջ ես ոը անձնվեր հաստատ դու կարդարացնես մեր հույսերը: Դու հաստատ կարդարացնես մեր հույսերը,որովհետև դու քաջ ես ու անձնվեր: 3.Մարդու արյունատար մազանոթների ընհանուր երկարությունը հարյուր հազար կիլոմետրի է հասնում,դա հասարակածից երկուսուկես անգամ երկար է: Հասարակածից երկուսուկես անգամ երկար է մարդու արյունատար մազանոթների ընդհանուր երկարությունը, որը հասնում է հարյուր հազար կիլոմետրի: Մարդու արյունատար մազանոթը երկուսուկես անգամ երկար է հասարակածից, քանի որ այն հասնում է հարյուր հազար կիլոմետրի:
253.Բոլորն ասում էին, թե դու չես կարող սովորել բարձրացում-պտտեցում պտտաձողի վրա երկու շաբաթում,բայց ես ասում էի, որ կարող եմ ու կարողացա:Երկար խոսելու կարիք չկա, եթե ասածդ կարող ես ապացուցել գործով:
254.Անիմաստ է հաշվել, թե քանի հատ ճանապարհ է կառուցվել, անիվը հայտնագործելուց հետո:
Ամեն ինչ ուրիշ կլիներ, եթե հեծանիվ ունենաի:
Փորձոմ էի հեծանիվը սարքել,բայց չկարողացա:
Քսան տարի առաջ, Տրոյական պատերազմից հետո, Ոդիսևսը տուն վերադարձավ:
Յոթանասուն տարում, ամերիկային փոստային ընկերությունը Ջեկ Լոնդոնից ընդունեց, որպես գրող և նրա պատվին նամականիշ թողարկեց:
Մեր հարևանի աղջկա հետ՝Սառաի լավ մանկություն եմ անցկացրել:
Ծովին հարմարված մարդը, ցամաքին դժվար կհարմարվի:
255
Զբոսաշրջիկները հաճախ են գնում Լոխ Նեսս լիճ:Դրա պատճառով այնտեղ շատ աղբ է լինում և Էռնեստ Էկուզերը միշտ աղբահավաք է անում:Մի աղբահավաք անելու ժամանակ նա մի դեղին առարկա տեսավ, որը նման էր ռեգբիի գնդակի:Էռնեստը դա գլորելով հասցրեց աղբարկղը:Երբ նա վերադարձավ նա արբաղկղում տեսավ միայն դեղին կճեպ, և նկատեց ջուրը ձգվող անմարդկային հետքեր:Մինչև նրանք զանգեցին և կառավարության ներակայացուցիչները եկան, աղբարկղն արդեն դատարկված էր:Բայց այդ դեղին կճեպը շատ թանկարժեք գյուտ կարող էր լիներ:
256
1.Նավի անձնակազմից, մոռացվել էր և մնացել:
2.Հակառակ կողմի Ազորյան կղզիների և Պորտուգալիայի մեջ էր նկատվել:
3.Նոյեմբերի 7-ին դուրս եկած և դեպի Ճենովա գնացող <<Մերի Սելեսթը>> հայտնաբերվեց:
4.Առագաստանը տեսնելուն պես, միանգամից
5.Նա զիգզագացեվ էր շարժվում:
6.Անձնակազմը, որը բաղկացած էր եղել ութ մարդուց:
7.Նավի վրա ամեն ինչ կարգին էր, մաքուր և իր տեղը, ոչ մի բան չէր կոտրվել:
8.Ճակատագիրը, որը հասել էր անձնակազմին:
9.Օվկիանոսում լինելու ժամանակի չափ:
257
-Ով է հայտնագործել պաղպաղակը,-հարցրեց տղան
-Տանսմեկերորդ դարում, Սիցիլիան նվաճած արաբները, հետաքրքիր ուտելիք էին պատրաստում,-պատասխանում է հայրը,- նրանք թռչնի ձվի պարունակությունը խառնում էին ջրի հետ և թողնում, որ մի օր սառչի:
-Մենակ արաբները,-հարցրեց տղան?
Հռոմեացիները ուրիշ կերպ էին դա անում,-պատասխանեց հայրը-,նրանք դեղձի կորիզը հանում էին և տեղը սառույց դնում:
-Իսկ ուրիշները,-հարցրեց տղան:
-Չինացիները, հռոմեացիներից շուտ էին այդպիսի բաներ պատրաստում և ոչ միայն դեձի հետ, այլ նարնջի, լիմոնի և այլն:Ասեմ իմանաս, դա շատ համեղ է:
260
Էնշտեյնին քննություններից առաջ հարցիր խնդիրների դժվարության մասին:Նա պատասխանեց, որ անցած տարվա հարցերն են լինելու:Աշալերտը ասեց, որ եթե այդպես լինի պատասխաններն էլ նույնը պետք է լինել:Էնշտեյնը պատասխանեց, թե իհարկե ոչ, գիտությունը շատ առաջ է անցել այդպիսի բան չի լինի:
261
Գայլն սպասում էր, որ այծյամը ննջի, որ նրան բռնի և ուտի:Այծյամը նրա միտքն իմացել էր ու չէր քնում օրեր ու օրեր, մինչև որ գայլն ինքը թմրեց և նիրհեց:Այն ժամանակ եկավ առյուծն ու կերավ գայլին:
263
Արայադստրերը`չարաճճի և գեղեցկուհի, մոտեցավ տղան:
Նինվեն`երկրի մայրաքաղաքին, պաշարում էր զորքը և սպասում հրամանի:
Նազարից`ոչ ու փուչ մարդուց, բողոքում էր կինը հարևաններին:
Սաքոն`Նազարի հետ կռվող,այդ հարսանիքում էլ էր:
Զորավարի սիրտը`իր հայրենիք Իտալիայի թշվառ վիճակից արյունոտվում էր:
Ծերունին`իր թոռնիկ Կարոյով, հաճախ հպարտանում էր:
266
Այն նախադասությունները, որոնք մի բան բացատրում են և լրացուցիչ տեղեկություն են տալիս:
268
Զարմանալի է
Անսպասելի
Ինքնասպան էր եղել
270.Մի տղա որը նոր էր եկել Հայաստան չէր հարմարվում այստեղի միջավայրին։Եվ ես նրան օգնեցի սկսեցի նրա հետ ընկերություն անել, և ցույց տվեցի Հայաստանի բոլոր տեսարժան վայրերը։ Այս պատմությունը ցույց է տալիս,որ հարազատ միջավայրից դուրս հայտնված մարդուն պետք է օգնել ու նեցուկ լինել։ Մինչև որ նոր տեղին հարմարվի։
271․ ՈՒղի-Մայրուղի,ախտ-դրախտ,թիռ-ուղաթիռ,աղտ-թքաղտ։
272․Խելամիտ գովազդի շնորհիվ,<<Ֆուձի>> հյուրանոցը Ֆուձիյամա լեռան վրա 3776 մետրանոց գագաթի շրջակայքի բազմաթիվ հյուրանոցներից ամենահաջողակն է։ Գովազդը հետևյալն է,<<Եթե ձեր համարի պատուհանից Ֆուձիյաման դիտելուն վատ եղանակը խանգարի, հյուրանոցը ձեր վճարած վարձը կվերադարձնի>>։Իսկ տեսանելիությունը տասնյոթ տարվա ընթացքում ընդամենը տասնհինգ օր է վատ եղել։
273․Ա․Սուրենին՛ ակումբի նախագահին, կհամոզենք։ Բ․Սուրենին․ակումբի նախագահին կհամոզենք։ Պատ․Ա․բացահայտում է որ Սուրենին ակումբի նախագահն է։ իսկ Բ-ն թվարկում է։ Ա․Սիմինդրի խիտ արտից դուրս եկավ մի ջահել կին՛ եղեգի պես ճոճելով բարակ իրանը։ Բ․Սիմինդրի խիտ արտից դուրս եկավ մի ջահել կին՛ եղեգի պես՛ ճոճելով բարակ իրանը։ Պատ․Ա․Կինը եղեգնի պես։ Բ․Կինը եղեգնի պես մարմին 275․Գայլն անցնում էր մի վրանի մոտով, նա տեսավ, որ այնտեղ հովիվները գառան միս են ուտում,այս փաստն անարդարացի թվաց ու շատ նեղացրեց գայլին։Նա մոտեցավ հովիվներին ու բողոքեց։
276.Հարավային Աֆրիկայում մի բույս սնվում է թիթեռներով։ Անգլիայում խոլորձ ծաղիկը ունի մեծ համարում։ Մոնղոլիայի հարուրամյա երկարակյացների մեջ չկա ոչ մի տղամարդ։ Գիտնականները պատասխանել են այն հարցին,թե որ տարիքից են երեխաները սկսում հեքիաթ սիրել։
278.Ա-Ա խմբի նախադասությունները գրված են եզակի ձևով: Բ-Բ խմբի նախադասությունները գրված են հոգնակի ձևով:
279.Նկարը ամրացված է պատին պապուս կողմից: Գիրքը կարդացված է նաև իմ ընկերոջ կողմից: Առավոտյան ոտքերը թրջված էին ցողի: Առավոտյա պատահարը տարբեր ձևերով է պատմվացվում տարբեր մարդկանց կողմից: Թեթև ցնցում գրանցվեց սարքերի կողմից: Մարդիկ զգուշացված են եղել սպասվող վտանգի մասին ինստիտուտի աշխատակիների կողմից: Երեխաները անտառում գտնված են եղել որսորդների կողմից: Տղան կախարդվում էր միշտ նույն երազի կողմից: Տաշվում ու իրար քողքի էին դրվում քարերը վարպետի խնամքոտ ձեռքի կողմից: Շինարարությունը հասցվեց ավարտին: Հանդիպը հետաձգված է եղել:
280. Նա թագավորին նամակ էր գրել, միայն իր որդու Եգորի մասին: Նա թագավորին նամակ էր գրել միայն իր որդու,Եգորի մասին: Վաղուց չէր տեսել ընկերոջը՝Վահագնին: Վաղուց չէր տեսել ընկերոջը,Վահագնին: Նուբարենց տունը համարյա ամեն օր լի էր հյուրերով, Զավենի ընկերներով: Նուբարենց տունը համարյա ամեն օր լի էր հյուրերով՝Զավենի ընկերներով: Իշխանը կանչեց բերդապետին՝Վահրամին մի անգամ, ևս զգուշացնելու գիշերային արկածի մասին: Իշխանը կանչեց բերդապետին,Վահրամին, մի անգամ ևս զգուշացնելու գիշերային արկածի մասին:
281.Ա)Իմ կարծիքով իմաստն այն է,որ չպետք է հավատալ մարդկանց բոլոր ասածներին:
Բ)Գող-Գողը շատ լավ վարժված էր խաբելուն, շատ խորամանկ էր և արագ էր մտածում:
Հարուստը-Իմ կարծիքով հարուստը շատ միամիտ էր և մտածում էր, որ եթե պահակ ունի նրա ունեցվածքը անվտանգ է:
Հարուստի կինը-Այս պատմության մեջ շատ բան չկար նրան բնութագրելու համար:
Պահակը-Պահակը շատ ուշադիր էր, բայց նաև միամիտ:
Գ)Ամեն ինչ սկսվեց հարուստի տանը, հետո բակ կամ փողոց, որտեղ հանդիպեց պահակին:
Դ)Գողը-Գողը հասկանում էր, որ նրանք կլացեն նրանից, որ իրենց թալանել են:
Պահակը-Պահակը հասկանում էր այն,որ լաց կլինի, որովհետև տերը մահացել է:
Ե)Պահակ-Պ
Գող-Գ
Պ-Այ տղա, այդ ի՞նչ ես անում, այդ պարկիդ մեջ ի՞նչ կա:
Գ-Պապիկ ջան, այս տան տերը մահացել է և նրա վախճանից առաջ ինձ խնդրեց, որ մի քանի իր տանեմ իր եղբոր:
Պ-Այդքան էլ քեզ չեմ հավատում, եթե այդպես է, ասա ինձ ինչո՞ւ այդ տնից հիմա լաց չի լսվում:
Գ-Պապիկ ջան, մինչև առավոտ սպասիր լացն էլ կլսես, ողբն էլ:
Պ-Դե լավ գնա:
Զ)Խորամանկ Գողը
282.Երբ թերթում ես աշխարհի քաղաքական քարտեզը,մարդ հաճախ զարմանում է։ ՈՒշադիր իրադարձությունները չհետևելու դեպքում, ոլորովին անհայտ երկրներ կգտնեն իրենց սահմաններով ու քաղաքներով։ Մարդկային պատմության ընթացքում քանի անգամ է փոխվել աշխարհի քարտեզը։Վարդագույն․ կանաչ, մոխրակապտավուն, դեղին բծերը մերթ սեղմվում են, մերթ լայանում, մերթ էլ բոլորովին անհետանում։
283 Ա․Չինական երկնքի տաճարը պահպանվել է Պեկինում։Այդ շինությունը տարբերերվում է բոլոր մնացածներից,նրանով որ տանիք չունի։Նրա տանիքը բաց երկինքն է։Տաճարի ներսում քարե հարթակ է։Առաջին սալի վրայից գոռոցը մեծ արձագանք էր արձակում,երկրորդ սալից,երկու անգամ ավել,երորրդից երեք անգամ։Բացի արձագանքից,մարդու ձայնը դառնում է ավելի բարձր։Մարդիկ նույնից տաճարից շատ հեռու գտնվելով կարող են լսել խոսացողի ձայնը։ Բ․Շամիրամի կախովի այգիները բացահայտելու համար,Իրաքի իշխանությունը երկու երկու միլիոն դոլար պարգև է խոստացել։Իրաքում ուզում են վերակառուցել ժամանակի հզոր քաղաքներից մեկը Բաբելոնը։Բաբելոնի ամենակարևոր կառույցներից էր կախովի այգիները։Ցավոք ոչ ոք չի կարողանում լոծել բույսերը աստիճանահարթություններրի վրա տնկելու խնդիրը։Երեք հազար տարի առաջ այդպիսի տեխնոլոգիաները մնում են գաղտնիք։
284.Ա.Այգեբաց-այգին բացել,այգաբաց-վաղ առավոտյան Բ.Իր,որով արտացոլովում է իր դիմացի առարկան: Գ.Ակնթարթ-վայրկյան,միլիվակյան Դ.քինախնդիր անհանդուրժող չներող:
285․Երբ առաջին անգամ Անտարկտիդայի սառցածածկույթի տակ արևադարձային հնագույն կենդանիների և ծառերի քարացած մնացորդներ հայտնաբերվեցին, ոչ ոք դրան չհավատաց։Մոտ հիսուն տարի պահանջվեց, որ վեցերորդ մայր ցամաքի դինոզավրերի մասին ճշմարտությունը հաղթանակի։ Անտարկտիդայի հնէաբանական վերջին գտածոն եզակի է։Մի այնպիսի կմախք է հայտնաբերվել,որպիսին դեռ գիտնականները երբեք չէին հանդիպել։Դա երեք մետր վաթսուն սանտիմետր բարձրություն ունեցող փետրավոր գիշատիչ մողես է․որը ջայլամ է հիշեցնում,բայց գլխից մեծ գլուխ և արծվի հզոր կտուց ունի։Գտածոն քառասուվեց միլիոն տարեկան է:
286 Ա.Այնքան գեղեցիկ էր,որքան գարունը տերևաթափին: Բ.Այնպես հանգիստ ինչպես զեփյուռը աշնանային: Գ.Այնտեղ գեղեցիկ է,որտեղ մաքուր է: Դ.Երբ,որ ձյուն է գալիս հենց այդ ժամանակ Հարությունը դուրսներ
287.-Իմացել ես, թե ինչ է եղել:Ճապոնիայի գյուղաղատնտեսության նախարարությունը, ուտելի ծաղիկների ծրագիր է մշակել:
-Ինչո՞ւ:
-Բանն այնում է,որ Ճապոնիայում մոդայիկ է դարձել տարբեր ճաշատեսակներին, տարբեր ծաղիկներ ավելացնել:Ռեստորաններում ծաղիկներ են դնում ճաշերի մեջ,որոնք փոխում են համը:
-Դա նրանց դո՞ւր է գալիս:
-Այո և ոչ միայն ճապոնացիներին, այլ նաև զբոսաշրջիկներին, որոնց դուրը շատ են եկել աղցանները ծաղիկներով:
288.Մանեն կարդում էր,բոլորովին հանգիստ նրա ձայն հնչում էր հարթ ու հավասար։ Այգուց դուրս եկած միջահասակ մարդուն Վարդանին, նորից հանդիպեցինք ձորում։ Աճում էին Հակոբի խնձորենիները, որդիները՝ Արամն ու Արեգը։ Երկաթուղու վարչության կառավարիչը, ճաղատ գլխով ու շատ երկար բեղերով մի մարդ և մյուս հյուրերը երգում էին։ Այդ կնոջից Սառայի մորից, հետո աներեսը նորից ամուսնացել է։
289.-Համերգը ուշանում է։Պետք է սկսվեր 7 անց 15։-ասաց Արամը։ -Տեխնիկական խնդիրներ են ոնցոր թե։-պատասխանեց Կարինեն։ Ա․Ահա ահա և մեկը դուր եկավ դահլիճ։ -Հարգելիներս,ներողություն ենք խնդրում,մենք խնդիրներ ունենք մեր բարձրախոսների հետ։-ասաց երգիչի մենեջերը։ Ա․—Գրազ կգամ ուղղակի երգիչն է հիվանդացել,նորությունների կայքում կարդացել էի դրա մասին։ Կ․Ինչքա՞ն սպասենք։ Ա․Հիմա տեսնեմ, տոմսերը հետ վերադարձնելու հնարավորություն կա։ Կ․Իզուր պետք չի,վրան գրած է,որ չի կարելի։ Ա․Ուրեմ ստիպված պետք է սպասենք։
290.Այ քեզ զարմանալի պատմություն, տղայի այդ արարքի մասին, ինձ նրա մայրն է պատմել:
Եվ հենց նրան էլ սպասում էր և վերջապես գործնկերս եկավ, և մենք միասին դուրս գնացինք:
Վախից գլուխը կորցրել էր, ընկերը այլայլված քայլում էր ակնյունից ակնյուն:
Նրա հետ երեկ էի պայմանավորվել, իսկ Արամը տունը սպասում էր:
Աղջիկն անսպասելիորեն ժպտաց ու պարզեց ձեռքերը, նա զարմանալի պայծառ ժպիտ ուներ:
Նրա անւոնը, պարզվեց Մարինե է, Մարինեն գեղեցիկ ու պայծառ աչքեր ուներ:
292.Վերաբերել մարդասպանին։
Վերաբերել խնդրին։
Վերաբերվել մարդուն։
Վերաբերվել շանը։
293․Այպիսի տղային քաղաքի կենտրոնում է պետք փնտրել։
Քարավանը ծանր-ծանր առաջ էր շարժվում անապատի անտանելի շոգ ուղղիներով։
Նրան անապատում հանդիպեցի, գետնին ընկած ջուր մուրալով։
Առավոտից պատմեց այդ պատմությունը և արդեն ժամը երկուսն էր ու դեռ չէր վերջացրել։
Արդեն ուշ էր, մութն արդեն դրել էր, պետք էր քնել։
Թոռան գալը տատուն ընդհանրապես չի կուրախացնի։
Մի՞թե այդքան սիրում էր կատվին, որ նրա մահից հետո իր տեղը չէր կարողանում գտնել։
Նավը հեռացավ և արդեն չէր երևում։
294․Թեև դա ճակատագրի վրա չի ազդի, բայց առողջության հետ խնդիրներ կարող են առաջանալ։Չնայած նրան, որ արյան խմբերի միջև տարբերությունը քիչ է, չի կարելի մոռանալ որ գործ ունենք էրիթրոցիտների և արյան շիճուկի հետ։Դա ժառանգաբար փոխանցվում է ծնողներից։Ընդհամենը չորսը արյան խումբ կա, առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ, որոնք նույնաձև են նշանակվում։Ճապոնիայի հոգեբանները պնդում են, որ խումբը կարող է ցույց տալ, թե մարդն ինչպիսին է։Ըստ Ֆրանսիացի հոգեբան Ժան Դելակուրի, եթե մարդկանց մոտ արյան նույն խումբն է նրանք նույն խառնվածքն ունեն։
295․Երկու շարքերի բառերն էլ երկարմատ են։
301.
/Ա/Երբ մեզ հրահանգ եկավ գլխավոր շտաբից, որ երկնքում ՉԹՕ է հայտնվել, մեզ անմիջապես ուղարկեցին նրան հետապնդելու։Տեղ հասնելով մենք նրան չէին տեսել, բայց մեր ռադիոձայնորսիչները հաստատում էին նրա լինելը։Հետո էլ նա անհետացավ ռադարի վրայից։
/Բ/Այսօր երկնքում հայտնաբերել են ՉԹՕ, մեր օդաչուները հետապդնում են նրան, լուր է հասել, որ նա իր արագությունը հասցրել է մինչև մի քանի հարյուր հազար կմ/ժամի։Ցավոք սրտի նա հենց նոր անհտեցավ, թե օդաչուների մոտից, թե շտաբի։Արդեն քանի անգամ է, որ նրանք երևում են մեզ, բայց վերջին պահին անհետանում։
/Գ/Այսօր լուր հասավ, որ ՉԹՕ են տեսել երկնքում։Երկու օդաչու է ընկել նրա հետևից և կորցրել ՉԹՕ-ն։Իհարկե սա սուտ է, որովհետև այդպիսի հայտնագործության համար ամբողջ բանակն էր պետք ուղարկել ՉԹՕ-ի գետևից այլ, ոչ թե երկու օդաչուի, խորհուրդ կտաի չհավատաիք այսպիսի բաների։
302․Հենց նոր պարզեցին, որ խոսում են այդքան լեզուներով։
Վերջերս են պարզել, որ խոսում են այդքան լեզուներով։
Դեռ չեն պարզե, բայց հենց հիմա պարզում են, թե քանի՞ լեզուներով են խոսում։
Պարզեցին, որ առաջ խոսում էին այդքան լեզուներով։
Ապագայում կպարզեն, որ անցյալում խոսացել են այդքան լեզուներով։
Ապագայում կպարզեն, որ խոսում են այդքան լեզուներով։
Ապագայում կպարզեն, որ ապագայում խոսելու են այդքան լեզուներով։
Անցյալում պարզել են, որ ապագայում խոսելու են այդքան լեզուներով։
303․Մեր դասարանը շատ տարբեր է, բոլորն էլ շատ տարբեր են և շատ նման։Մենք շատ բանով ենք իրար նման, բոլորս էլ չենք սիրում առավոտյան պարապմունքները, սիրում ենք համակարգչային խաղերը և ավելի շատ ենք սիրում իրար հետ խաղալ։Սիրում ենք քաղաքով ման գալը, տարբերվում ենք ունակություններով, ամեն մեկը մի կողմից ուժեղ է։Տարբերվում ենք նախասիրություններով և մենտալիտետով։Մեզ կապում է դպրոցը, մեր դասերը և ուսուցիչները, թեստերը և քննությունները, ինչու ոչ, նաև նպատակները և վերջում մեզ կապում են նախասիրությունները։
304․Փոփոխածը ավելի խոսակցական է, իսկ սկզբի տարբերակը վերամբարձ։
307. Ամենա և անգույն ածանցներով կազմված ածականների իմաստները համեմատի´ր. ո՞ր ածանցն է չափազանց շատի իմաստ հաղորդում, ո՞րը՝ ամենաշատի (նրանց հետ գործածված գոյականի ձևին էլ ուշադրությո´ւն դարձրու):
Թանգարանում հնագույն գործիքներ են պահվում: Այդ դամբարանից գիտությանը հայտնի ամենահին գործիքները գտան:
Հնագույն- ամենաշատ
Ամենահին-չափազանց
Դժվարագույն խնդիր են տվել ինձ: Գրքի ամենադժվար խնդիրը սա է:
Դժվարագուն- չափազանց
Ամենադժվար- ամենաշատ
Փոքրագույն ձկներ են լողում իմ ակվարիումում: Իմ ակվարիումի ամենափոքր ձուկն է սա։
Փոքրագույն-ամենաշատ
Ամենափոքր-չափազանց
308. Տուն բազմիմաստ բառը նախադասությունների մեջ գործածի´ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:
309. Ընդգծված դերանունները փոխարինի´ր համապատասխան հոդերով (եթե պետք է՝ կարող ես նախադասությունից բառ հանել):
Քո ընկերը մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:
Ընկերդ միայնակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով։
Իմ որսն իր ոտքով եկավ:
Որսս իր ոտքով եկավ։
Մենք, այսինքն՝ ծովափի բնակիչները, ծովից ենք հանում մեր սերունդն ու հարստությունը:
Ծովի բնակիչներս, ծովից ենք հանում մեր սերունդն ու հարստությունը:
Դու՝ մեր ամենաուժեղ մարզիկը, հաղթանակով պիտի գաս:
Մեր ամենաուժեղ մարզիկը,հաղթանակով պիտի գա։
Ես ծեր որսորդ եմ ու կյանքում շատ բան եմ տեսել:
Ծեր որսորդություն կյանքում շատ բաներ եմ տեսել։
Դուք՝ մեր շնորհալի տղաները, ձեր խոսքը դեռ չեք ասել:
Մեր շնորհալի տղաներ, խոսքնեըդ դեռ չեք ասել։
Քո սիրտը քա´ր է, քար:
Սիրտդ քար է, քար։
Ձեր ձեռքն ընկնողին պրծում չկա:
Ձեռքներդ ընկնողին պրծում չկա։
310. Ընդգծված բառերը փոխի´ր՝ առանց նախադասության միտքը փոխելու:
Թանգարանի սրահներից յուրաքանչյուրում ցուցադրվող վաթսուն առարկա կա:
Դպրոցի բոլոր դասարաններում տասնհինգական սեղան է դրված:
Ամեն մի երամում տասնհինգ կռունկ է:
Այդտեղ յուրաքանչյուր գետ երեք վտակ ունի:
311. Բառակապակցություններ կազմի´ր՝ հարցում արտահայտող բառերը գոյականներով փոխարինելով:
Հնարավորություն ունենալ՝ ինչի՞:
Հնարավորություն ընձեռել (տալ)՝ ինչի՞:
Նպատակ ունենալ՝ ինչի՞:
Աշխատանք, խաղ, ուսում, հանգիստ, գործել, խաղալ, սովորել, հանգստանալ (կարող ես շարունակել):
Հարցին պատասխանող բառը բայից առա՞ջ գրեցիր, թե՞ հետո: Ո՞ր դեպքում է բայից առաջ գրելն ավելի բարեհունչ:
312. Ընդգծված բառերն ու արտահայտությունները հոմանիշներով փոխարինիր այնպե´ս, որ տեքստի ոճն ավելի վերամբարձ դառնա (ըստ անհրաժեշտության՝ կարող ես բառեր հանել, բառեր, բառաձևեր կամ բառերի դասավորություն փոխել):
Հին Բաբելոնի հարստությունն ու պերճությունը դեպի իրենց էին համակրում ճամփորդներին: Նրանք գալիս էին իրենց աչքերով տեսնելու քաղաքի հիասքանչ պարիսպները, որոնց վրայով մի քանի կառք կարող էր կողք-կողքի ընթանալ:
Սակայն ճամփորդներին ամենից ավելի համակրում էր Նաբուգոդոնոսոր թագավորի հրաշագեղ պալատը: Պալատի կողքին վեր էր խոյանում, հրաշալի մի շինություն կախովի այգիները: Թագավորը դրանք կառուցել էր իր սիրելի կնոջ համար: Թագուհին մեդացի էր՝ իր հայրենիքի զմրուխտ լեռներին ու անտառներին սովոր: Շոգ ու անտառազուրկ Բաբելոնում կարոտում էր Մեդիայի լեռնային անտառների զովին ու շվաքին: Կնոջ տխրությունը մեղմացնելու համար համար Նաբուգոդոնոսորը որոշեց նրան կարծես լեռներից բերված ամբողջ մի օազիս ընծայել: Եվ կամարակապ չորս հարկերից բաղկացած լայն աշտարակի վրա ստեղծվեցին նշանավոր կախովի պարտեզները: Հասարակ մահկանացուների համար պարտեզները մտնելը գրեթե անհնարին էր. չէ՞ որ դրանք կայսրական պալատի բարձր պարիսպների ետևում էին, իսկ մուտքը պահպանում էր սոսկալի պահակախումբը:
Այդպիսի պարտեզներ ամբողջ աշխարհում ոչ մի տեղ չեն եղել, դրանք շատ ընտիր էին մտածված և հեքիաթային գեղեցկություն ունեին. իզուր չէ, որ ներառվել էին աշխարհի յոթ հրաշալիքների շարքը:
313. Նախադասություններն ըստ օրինակի փոխի´ր (ներգործակա´ն դարձրու):
Օրինակ`Նա պարտվել էր մի հզոր թշնամուց:-
Սիրտը գերվեց աղջկա մի ժպիտից:
• Աղջկա մի ժպիտը գերեց սիրտը:
314. Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի´ր օրինաչափությանը չենթարկվող բառը.
ա) փառապանծ, հենակմախք, հեռախոս, ռազմակոչ, կիսաշրջանաձև,
Այս շարքի կիսաշրջանաձև բառը տարբերվում է նրանով, որ ունի երեք արմատ, իսկ մնացած բառերը երկու արմատ։
բ) սեղմաժպիտ, կարմրազգեստ, կարմրախայտ, խավարասեր, իսկույնևեթ:
Իսկույնևեթ բառը տարբերվում է նրանով,որ իր հոդակապը և-ն է, նկուղներում միայն ա հոդակապ է։
գ) Մանկություն, գրավիչ, հերարձակ, գրական, քննություն։
Հերարձակ բառը միակ բառն է, որ ունի երկու արմատ առանց ածանցի, մնացած բառերը ածանցավոր է։
315. Հարցում արտահայտող բառերը փոխարինի´ր համապատասխան բառակապակցություններով:
Հեռագիրը պահպանված պատերազմից, բերել էին գիշերը:
Ծաղիկը՝ գեղեցիկ ու գունազարդ, դաշտում կարծես միակն էր:
Աշունը շուկան լցրել է մրգերով՝ անուշահոտ և քաղցրահամ։
Նրա հիասթափությունը մատնում էին աչքերը՝, ծովի նման։
Մի ժպիտ՝ հիմար ու անմեղ, թառել էր դեմքին:
316. Հարցում արտահայտող բառերը տրված գոյականներով փոխարինելով՝ բառակապակցություններ կազմի´ր:
Դիմադրել՝ ինչի՞ն:
Դիմադրել մտքին, դիմադրել ճնշմանը, դիմադրել հեռանալու,դ դիմադրել առաջանալուն, դիմադրել մոռանալու։
Խուսափել՝ ինչի՞ց:
Խուսափել մտքից, խուսափել ճնշումից, խուսափել հեռանալուց, խուսափել առաջանալուց, խուսափել մոռանալու։
Միտք, ճնշում, հեռանալ, առաջանալ, մոռանալ (կարող ես շարունակել):
317. Տրված պարզ նախադասությունները դարձրո´ւ բարդ՝ ավելացնելով փակագծում տրված հարցին պատասխանող նախադասություն (որպեսզի ավելացրածդ նախադասությունը տրվածի հետ կապվի, կարող ես անհրաժեշտ բառ ավելացնել):
Ա´յ աղվեսներ, ձեռք քաշեք ձեր պոչերից, որովհետև դրանք ավելորդ բեռ են ձեզ համար: (ինչո՞ւ)
Ութ տարի մնացի այդ երկրում, քանի որ այնտեղ ապրում էի սիրելիիս հետ: (ինչո՞ւ)
Բոբն արագ վազեց հանդերձանքի կույտի մոտ, որպեսզի իրեն հարմար հանդերձանք գտնի: (ինչո՞ւ)
Նա ուժ հավաքեց, որպեսզի կարողանա առաջ գնալ իր մասնագիտության մեջ: (ինչի՞ համար)
318. Նախադասությունները հնարավոր ձևերով կետադրի´ր այնպես, որ իմաստները տարբեր լինեն:
Հայրն ու մայրը ողջունեցին մեզ համբուրեցին շնորհավորեցին իրար:
Հայրն ու մայրը ողջունեցին մեզ համբուրեցին, շնորհավորեցին իրար:
Հայրն ու մայրը ողջունեցին մեզ, համբուրեցին շնորհավորեցին իրար։
Հայաստանը ուր որոշել էր գնալ մանուկ հասակից չէր տեսել:
Հայաստանը ուր որոշել էր գնալ, մանուկ հասակից չէր տեսել:
Հայաստանը ուր որոշել էր գնալ մանուկ հասակից, չէր տեսել:
Նրանց ոտների տակ մի պահ մթագնում էին ձորերը անտառները սևանում էին ամպերի արանքում բեկբեկված շողերի փայլի մեջ:
Նրանց ոտների տակ մի պահ մթագնում էին ձորերը անտառները, սևանում էին ամպերի արանքում բեկբեկված շողերի փայլի մեջ:
Նրանց ոտների տակ մի պահ մթագնում էին, ձորերը անտառները սևանում էին ամպերի արանքում բեկբեկված շողերի փայլի մեջ:
Խաղաղ գիշերվա մեջ թույլ լույս արձակելով երկու աստղ էր պլպլում Ծիծեռնավանքի ծուռ խաչի վրա:
Խաղաղ գիշերվա մեջ թույլ լույս արձակելով, երկու աստղ էր պլպլում Ծիծեռնավանքի ծուռ խաչի վրա:
Խաղաղ գիշերվա մեջ թույլ լույս արձակելով երկու աստղ էր պլպլում, Ծիծեռնավանքի ծուռ խաչի վրա:
Ծովափին կանգնած աղջիկը հայացքը հառել էր հեռու հորիզոնին:
Ծովափին կանգնած աղջիկը, հայացքը հառել էր հեռու հորիզոնին:
Ծովափին կանգնած, աղջիկը հայացքը հառել էր հեռու հորիզոնին:
319. Ընտանիքի վերաբերյալ հարցեր գրի´ր, տարբեր մարդկանց հետ հարցազրույց վարի´ր ու գրի´ առ (քո կարծիքը փորձիր տրվածդ հարցերով արտահայտել):
320. Փակագծերում տրված բայերը պահանջված ձևով գրի´ր և Ա և Բ տեքստերում բայի ժամանակները համեմատի´ր:
Ա. Հնդկաստանում Հունդեր անունով մի գյուղ կա, որտեղ ծխելը ոչ միայն արգելվում է, այլև պատժելի (պատժվել): Գյուղացիներից ո´վ էլ լինի (լինել), եթե ծխախոտը կամ ծխամորճը բերանին բռնվի (բռնվել), կտուգանվի (տուգանվել): Սակայն վերջին տարիներին Հունդեր գյուղում միայն մի դեպք է եղել (լինել), որն արժանացել է (արժանանալ) պատժի: Բնակիչներն արդեն վարժվել էին (վարժվել) այն մտքին, որ ծխողներն իրենց գյուղում տեղ չունեն (չունենալ): Հնաբնակները պատմում են, որ ծխելու սովորություն չունենալը շատ վաղուց է սկիզբ աֆել (սկիզբ առնել) և սերնդից սերունդ փոխանցվել է (փոխանցվել): Այժմ ոչ ոք չի հիշում (չհիշել), թե ե´րբ և ի´նչ պատճառով է առաջացել (առաջանալ) այդ լավ սովորույթտը:
Բ. Հնդկաստանում Հունդեր անունով մի գյուղ կար, որտեղ ծխելը ոչ միայն արգելվում էր, այլև պատժվում էր (պատժվում): Գյուղացիներից ո´վ էլ լիներ (լինել), եթե ծխախոտը կամ ծխամորճը բերանին բռնվեր (բռնվել), կտուգանվփր (տուգանվել): Սակայն վերջին տարիներին Հունդեր գյուղում միայն մի դեպք կար (լինել), որն արժանացել էր (արժանանալ) պատժի: Բնակիչներն արդեն վարժվել էին (վարժվել) այն մտքին, որ ծխողներն իրենց գյուղում տեղ չունեին (չունենալ): Հնաբնակները պատմում են, որ ծխելու սովորություն չունենալը շատ վաղուց սկիզբ էր առել (սկիզբ առնել) և սերնդից սերունդ փոխանցվել էր (փոխանցվել): Ոչ ոք չէր հիշում (չհիշել), թե ե´րբ և ի´նչ պատճառով էր առաջացել (առաջանալ) այդ լավ սովորույթտը:
321. Երկար ժամանակ է ինչ Կոլումբոսը իր նավաստիների հետ միասին նավարկում էր,որպեսզի գտներ Հնդկաստանը։Ամբողջ նավը ուժասպառ էր եղել։Երկար ժամանակ միայն ձնկերով սնվելով որոշ ծովահեննրի ատամները ամբողջությամբ ընկել էին։Որոշները հույսը արդեն կորցրել էին։Բայց ոչ Կոլումբոսը։Նա հավատում էր որ իր մոտ կստացվի։Մայրամուտին թութակների երամ երևաց,որը թռչում էր դեպի հարավ-արևելք։Դա Կոլումբոսի առաջին նավագնացությունը չէր,և նա հասկացավ որ երամը գնում է ձմեռելու,այսինքն ցամանքը մոտ է։Նա հրամայեց բոլոր նավապետներին թեքել ուղղությունը։ 322․Բարենցի ծովի Կիլդին կղզում մի շատ հետաքրքիր լիճ կա։ Լճի ջուրը հինգ շերտ ունի։Առաջին շերտի հատակին տիղմ է։Շերտի ջուրն այնպիսին է,որ հողին է հավասարեցնում ամեն մի կենդաանի բան։Այդ պատճառով ջրի այդ շերտում ոչ մի կենդանի էակ չկա։ Երկրորդ շերտը ծիրանագույն մանրեներով է ծածկված։Այդ մանրեներն այնքան շատ են ,որ չեն թողնում ներքևի շերտի գազերը բարձրանան երրորդ հարկ։ Երրորդ շերտը բնակեցվա է ծովայիին ձկներով,ուզնիներով ու այլ կենդանիներով,որոնք գոյություն ունեն աղի ջրերում։ Չորրորդ հարկում ջուրը շատ աղի և պիտանելի չէ կյանքի համար։Իսկ վերին շերտտում ջրհորի քաղցրահամ ջուր է։Դա էլ քաղցր ջրջրին ուրույն կենդանիների արքայությունն է։ Ամենահետաքրքիրն այն է ,որ այդ տարօրինակ լճի հինգ շերտերրը երբեքը իրար հետ չեն խառվում։

Ցեղասպանություն

Ցեղասպանության իրագործման համար անհրաժեշտ է կենտրոնացված ծրագիր և դրա իրագործման ներքին կառուցակարգ (մեխանիզմ), ինչն էլ ցեղասպանությունը դ...